Toppbilde

21 dager i bønn og innvielse

Vi har i flere år startet året med en slik bønneaksjon og dette har vært til rik velsignelse for oss. I år har også en rekke andre menigheter, fra ulike sammenhenger, som koblet seg på. Sammen vil vi løfte opp vår egen region i bønn.

Bønn for Salten

Bønneaksjonen er to-delt. Det er først og fremst en tid til personlig innvielse og bønn. Samtidig er det en tid der vi som menigheten søker Gud sammen. Vi er på den ene siden kalt til personlig samfunn med Jesus, samtidig som er vi også kalt til samfunn med hans kropp menigheten. Enhet og samdrektig bønn har stor slagkraft (Apg 1:14, 2:1-4, 2: 42-44, 4:31). Derfor gleder vi oss over at menigheter i hele Salten har valgt å bli med dette året. Vi har sendt ut Bønnemanualen og er tilgjengelig for veiledning med tanke på opplegg rundt bønnesamlingene.

Bønnekalenderen

Å tjene Jesus har ulike dimensjoner. Først er det din egen personlige gudstjeneste. Paulus sier at vi skal fremstille vårt legeme som levende og hellig. Kroppen har vi med oss hele tiden og handler derfor om en annen type gudstjeneste enn den vi har sammen i menigheten. I 1Kor 12.18 står det at Gud satte lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik som han ville. Det betyr at du har en bestemt tjeneste og funksjon på Kristi kropp, som er hans menighet. Til sist, men ikke minst, så har vi et felles oppdrag. Menigheten er kalt til en felles tjeneste, og det oppdraget gav Jesus sine disipler før han forlot dem. Matt 28:18-20: «Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

Gud har knyttet sterke løfter til bønn, og vi ønsker å se disse løftene bli oppfylt i våre egne liv og på den plassen vi bor på. For å hjelpe den enkelte til å bli stående i bønn har vi laget en egen bønnemanual. I tillegg til bønnekalenderen finnes også informasjon om forskjellige måter å du kan faste på.

"Når mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land". 2Krøn 7:14

Slide background
Forbønn i grupper
Slide background
Felles bønn
Slide background
Grunne på Guds ord
Slide background
Konfidensielle bønneemner
Slide background
Tilbedelse