21 dager i bønn og innvielse

Vi har i flere år startet året med en slik bønneaksjon og dette har vært til rik velsignelse for oss. Gud har knyttet sterke løfter til bønn, og vi ønsker å se disse løftene bli oppfylt i våre egne liv og på den plassen vi bor på.

"Når mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land". 2Krøn 7:14

Slide background
Forbønn i grupper
Slide background
Felles bønn
Slide background
Grunne på Guds ord
Slide background
Konfidensielle bønneemner
Slide background
Tilbedelse