Uke 16:   16. - 22.  april

Tirsdag

18.00

Bønnemøte

19.30

Lederskapsmøte

Onsdag

18.00

Kids club. Barnekoret øver etterpå

Fredag

20.00

Connect, ung i Betania.

Søndag

17.00

Møte for hele familien. Steinar Slotten. Seniormusikken og husbandet

   

Søndagsskole

 

   Kalender for de neste ukene