Uke 5:   29. - 4.  februar

Tirsdag

18.00

Bønnemøte m/nattverd

Onsdag

18.00

Kids club. Barnekoret øver etterpå

Torsdag

19.00

Husgrupper

Fredag

20.00

Connect, ung i Betania.

Søndag

11.00

Møte, Odd og Eilif Kaspersen. Seniormusikken. Misjonsoffer

   

Søndagskole

 

   Kalender for de neste ukene