Uke 12:   18. - 24.  mars

Tirsdag

18.00

Bønnemøte

19.30

Lederskapsmøte

Onsdag

18.00

Kids club. Barnekoret øver etterpå

Torsdag

11.30

Torsdagstreff Sang, musikk og enkel servering

Fredag

20.00

Connect, ung i Betania. Disippellinja. Helgeland Folkehøyskole deltar

Søndag

11.00

Møte, Solveig Hosøy og Disippellinja. Helgeland Folkehøyskole synger og vitner..

   Kalender for de neste ukene