02.09.2016  

Toppbilde

Husgruppene

I husgruppene ønsker vi å legge vekt på det sosiale. Når vi samles i mindre grupper blir det lettere for den enkelte å dele egne tanker og opplevelser. På denne måten kan den enkelte bli mer bevisst og trygg i sin tro.

bilde

Å samles slik i hjemmene er ikke noe nytt, også Jesus og disiplene var samlet på denne måten. Vi kan lese om at Jesus ofte talte til store folkemengder, og hadde offentlige møter slik vi også har. Men han underviste også sine disipler mer privat, i hjemmene.

I Mark 4:34 står det: Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med sine egne disipler, utla han for dem alt sammen. Også i Luk 10.38ff ser vi at de var samlet i Marta og Marias hjem, der de spiste sammen og samtalte om åndelige spørsmål.

bilde

Vi ser at når disiplene var sammen med Jesus på denne måten kunne de stille spørsmål som de ikke kunne gjøre ellers. Vi tror derfor at husgrupper er viktig og vil fylle et behov.

Vi har et motto i menigheten: «Nær Gud – nær mennesker». I de offentlige møtene legger vi vekt på å søke Gud sammen, i lovsang, tilbedelse og forkynnelse. I husgruppene ønsker vi å legge til rette for å at vi kan komme tettere på hverandre, i et varmt og inkluderende fellesskap. Synes du dette er noe for deg er det fortsatt ikke for sent. Man trenger heller ikke å tilhøre Betania for å delta her.