27.12.2016 | av Steinar Slotten  

bilde

Hva er en DISIPPEL?

Ordet disippel er brukt over 250 ganger i det nye testamentet og de fleste gangene er det Jesu tolv disipler det handler om. Men dette var et kjent begrep på Jesu, som det også er i dag, for ordet disippel betyr «elev eller lærling», og det bør være kjent for de fleste av oss.

En lærling er en som går i lære hos en Mester, og på Jesu tid kalte de en slik "mester" for Rabbi. Allerede første gangen Natanael møtte Jesus skjønte han at Jesus var en han ønsket å ha som sin læremester. (Joh 1:50). Vi vet at den som vil bli lærling i dag må inngå en lærlingekontrakt, som er en gjensidig forpliktelse mellom en mester og hans disippel. «Jesus sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og straks forlot de sine garn og fulgte ham» Mark 1:17-18. Det var starten på en reise, en prosess der Jesus lærte dem å kjenne himmelens rike gjennom undervisning, veiledning og praksis.

Jesus sa en dag til sine disipler: «Ta mitt åk på dere og lær av meg, … For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett» Matt 11:29-30. Hvordan kan et åk være gagnlig og en byrde være lett? Det er her hemmeligheten til disippelskap ligger. Å følge Jesus vil bare kjennes gagnlig og lett for den som er villig til å gå i åk med Jesus. Først når du er villig til å la deg undervise og å lære, først da kan du dele den glede og velsignelse som hviler over din Mester og Herre Jesus Kristus.

Disippeltrening er ikke bare å ha Jesus som sitt forbilde, men å gjøre det han vil vi skal gjøre. En disippel lærer hva det innebærer å være en tjener, om å ta ansvar. Samtidig er det slik at en disippel trenger ikke å gå alene. Man har noen å gå sammen med, som gir veiledning, oppmuntring og som gjennom sitt eksempel kan lære oss hva det innebærer å følge Jesus. Jesus gikk sammen med sine disipler i en forpliktende relasjon i over 3 år, helt til de selv var istand til å trene andre til å bli Jesu disipler.