24.01.2017 | av Bjørn Henrik Slotten  

Toppbilde
Bjørn Henrik Slotten

Vær min disippel

Helt siden Jesus vandret langs Galileas strender, har et kall til disippelskap lydt ut fra Mesterens munn: "Følg Meg!". Dette hjerteropet fra Gud finner vi malt ut gjennom hele det nye testamentet. "Vær Guds etterfølgere som Hans elskede barn" (Ef. 5:1).

Hva er din respons?

Noen forlot alt og fulgte Han, mens noen gikk bedrøvet vekk. Andre sa: "Ja Herre, jeg vil følge deg, men la meg først bare ..." Jesus ønsker et svar fra oss, og er ikke redd for å spørre direkte. Da mange vendte seg vekk fra Han, spurte Jesus sine nærmeste: "Vil også dere gå vekk?" Et konkret spørsmål fortjener et konkret svar. Gi ham ditt JA i dag.

En disippels natur er å holde seg nær sin mester. "Om dere blir i mitt ord er dere i sannhet mine disipler" (Joh 8:31) Dette å være koblet til kilden, i kontinuerlig samfunn med Jesus er en nøkkel til sann etterfølgelse. "Bli i meg så blir jeg i dere (...) for dere kan ikke bære frukt uten at dere blir i Meg." (Joh 15:4). Det er ut i fra det forholdet at det skal renne over i form av utadvendt tjeneste for Gud. Det er tungt å gi videre noe man ikke har fått, men når du blir i Ham, øser du bare ut av det du allerede er fylt av.

Men igjen, alt starter ved en bestemmelse om å følge Jesus - koste hva det koste vil!

Her kan du høre Bjørn Henriks undervisning:

  • PODCAST: Vær min disippel!