24.01.2017  

Toppbilde
Steinar Slotten

Bli mine etterfølgere

Paulus skriver følgende til de troende i Korint: Bli mine etterfølgere, likesom jeg etterfølger Kristus! 1 Kor11,1 (NB88). Bibelen 2011 står det: Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde! . Innerst inne så tror jeg at vi alle har en lengsel og et ønske om å være lik Jesus. Ja, ikke bare det, men også kunne si: Ha meg som et forbilde, på samme måte som jeg har Jesus som et forbilde.

Jesus kom til noen enkle fiskere en dag med følgende oppfordring: "Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere". Mark 1.17. Vi kan lese at de sa ja til denne invitasjonen og forpliktet seg til å bli hans lærlinger. "Og straks forlot de garna sine og fulgte ham". Mark 1:18.

3 – 4 år senere får de dette vitnesbyrdet:
Apg 4:13: "Men da de så Peters og Johannes' frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus".
Apg 11:26: "Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne. Kristne" (Kristuslike). Vi ser at disiplene (lærlingene) ble mer og mer lik sin Mester. Tilslutt var det en så stor likhet at omgivelsene kunne se hvem de hadde gått i lære hos.

Når Jesus møtte Simon Peter første gang talte han profetisk inn i hans liv. Han sa til ham: Du er Simon, Johannes' sønn. Du skal kalles Kefas (Arameisk for klippe), det betyr Peter (Joh 1:42). Jesus så en helt annen karakter i Simon Peter enn den han viste da han møtte Jesus. Å være en disippel handler om å la Jesus forme oss og bli lik det bilde han har av oss. Skal det skje må vi være villige til å forplikte oss å gå i lære hos ham.

Her kan du høre Pastor Steinar undervise om dette:

  • PODCAST: Bli mine etterfølgere!