bilde

10.04.2017 | av Bjørn Henrik Slotten  

KORSET - historiens sentrum

Historien ble for evig merket av Kristus: det ble et før og et etter. Korset som før kun var et bilde på død og tortur, ble nå et symbol på liv og håp, ikke bare for oss, men for hele verden. Spørsmålet er: er det reist et kors i din historie?

Verdenshistorien er fylt av viktige begivenheter og personer. Kongeriker, imperier, keisere og faraoer; alle har de sin plass på historiens tidslinje. Men på den linjen er det likevel bare en person som presterte noe så grensesprengende at det ble et markant skille i historien: det ble et før og et etter KRISTUS.

I tusener av år før Kristus var stedet for tilbedelse og bønn i templet. En blodig og makaber plass. Synden var årsaken. Loven krevde offer for den tilgivelsen de så desperat trengte. Det var enten deres eget blod, eller noen i deres sted. Oksen, dua og sauen ble deres utvei for å dekke over sin synd. Men mer kunne ikke blodet fra dyr gjøre: "For det er umulig at blodet fra okser og bukker kan ta bort synder" (Hebr 10:4). Men heldigvis var et annet offerlam gjort klart for folket.

Spol noen hundre, ja, tusen år frem. På Jordans bredder står en profet og peker nedover elven: "Se der går Guds lam som bærer verdens synd" (Joh 1:29). Men dette lammet het Jesus. Han var bærer av et blod av høyere valør. På et slitt, gammelt kors ble han det siste offer for verdens synd. Med den høyeste valuta, sitt eget, ildrøde blod, gikk han inn i en helligdom som ikke var gjort av hender. Han gikk innfor den høyeste Gud for å kjøpe sine elskede fri: en gang for alle. Og blodet, ja det var nok.

Slik ble et kors reist på tidslinjen. Historien ble for evig merket av Kristus: det ble et før, og det ble et etter. Korset som før kun var et bilde på død og tortur, ble nå et symbol på liv og håp, ikke bare for oss, men for hele verden. Spørsmålet er: er det reist et kors i din historie? Finnes det et skille mellom hva som var før, og hva som ble etter at Jesus kom inn? Hvis ikke, så er tiden inne. Og slik som offerlovene fikk sin død på korset, så er det kanskje ting fra ditt gamle liv som også må se sin grav. Velg å lev livet på riktig side av korset.