30.10.2016 | av Steinar Slotten  

Toppbilde

Barn som er kledd ut som vampyrer, zombier, hekser, og andre skremmende vesener, oppmuntrer til en åndelig aktivitet vi som kristne bør vite er fra det onde. Dette har sine røtter i hedenskap og overtro. Vi tror ikke på gjenferd og spøkelser, men at Jesus Kristus har overvunnet døden og avvæpnet all ondskap.

Ordet «Halloween» kommer av uttrykket "All Hallows Eve" som i kirkekalenderen kalles for «Allehelgensdag». I det åttende århundre utpekte Pave Gregor III 1. november som en dag da kirken skulle hedre sine helgener og martyrer. I protestantiske tradisjonen har man ikke hatt samme forhold til helgener, men brukt dagen til å minnes de som har gått bort med takknemlighet. Feiringen startet kvelden før «Eve» og som påfølgende dag. Men opprinnelsen til denne dagen er enda eldre. Den stammer trolig fra den gamle keltiske festivalen Samhain som er bygd på hedensk overtro, hvor man skulle jage bort spøkelser og gjenferd.

Igjennom hele historien har det vært en åndelig kamp om sjelene, en kamp mellom det onde og det gode. Bibelen forteller at Jesus Guds sønn overvant døden på korset, og han har seiret over det onde da han viste seg som seierherre (Kol 2.14). Her bant han alle onde makter og demoner. Bibelen beskriver trolldom som oppmuntring til onde ånders aktivitet. Trolldom er en kjødelig lyst som Paulus sier står i direkte kamp mot det Den Hellige Ånd vil virke frem i oss som er Guds barn (Jfr Gal 5.19-22). Når barn kler seg ut som vampyrer, zombier, hekser og andre skremmende vesener er dette ikke så uskyldig som mange vil ha det til. Dette er ikke annet enn en oppmuntring til å onde ånders aktivitet. Frykt, redsel og død er vel ikke noe vi som troende foreldre bør oppmuntre til. Vi kjenner vel alle på åndskampen som er i dag og da må vi som menighet og foreldre være våkne. Det ser uskyldig ut når barna pirres og fryder seg over å kunne skremme andre. Men bak dette uskyldige finnes det en åndelig verden. Denne verden ber Paulus oss om å ha respekt for.

Glem ikke at vi står i en åndskamp

Han sier det slik i Ef 6,10-18: Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.

Hallo Venn et godt alternativ

Som kristne bør vi ta tilbake denne dagen og fylle den med gode og positive verdier. Hallovenn er et åndelig «motangrep» mot den utgliding vi ser skjer i dag. Norge sekulariseres og det finnes færre voktere enn tidligere. Som menighet ønsker vi å bidra til å lage et godt alternativ for barna, uten demoniske kostymer. La oss samtidig gjøre Allehelgensdag til en takknemlighetens dag, der vi takker for at Jesus kom for å frelse verden og gi oss fremtid og håp.

Onsdag 31. oktober arrangerer vi Hallovenn!

Artikler Smittevern på våre arrangement Fellesskapshelga 2019 UIO Nordland har flyttet til Røsvik Flott start på høsten! 10 ungdommer søkte frelse Gleder meg til høsten Livet er for kort til å være sjenert - Å tjene Jesus er blitt vår livvstil Flott menighetstur til Steigen Døpt til Kristus!

Artikler Intervjuer Podcast Misjon