29.12.2017  

Toppbilde
Bodhild, Bjørn Henrik, Erling, Gilmar, Elin Therese, Maj-Britt, Anny og Steinar

På menighetsmøte den 27. september 2017 valgte menigheten å opprette et storlederskap. Det består av eldste, menighetstjenere og hovedledere. I praksis betyr det at vi får et tettere samarbeid mellom de ulike virkegrenene og eldsterådet.

Tidligere var menighetens aktivitet stort sett knyttet til søndagsmøte og det faste bønnemøte på tirsdagene. I dag er det noe som skjer stort sett hver dag hele uka igjennom. Vi har blant annet fått et aktivt barne- og ungdomsarbeid, husgrupper, ulike sang- og musikkgrupper og det arbeides nå aktivt med å styrke vårt omsorgsarbeid. Alt dette krever en helt annen planlegging og oppfølging fra lederskapets side enn tidligere.

Menigheten har vært velsignet med et stabilt og godt lederskap igjennom mange år. Eldsterådet har vist stor tillitt til pastoren og støttet hans tjeneste i menigheten på alle måter. De har vist både trofasthet og iver i tjenesten, noe som har vært til stor velsignelse for menigheten. I denne anledningen er det på sin plass å fremheve Svein Wangen, Oddbjørn Wårheim og Valter Langø sin innsats. De har til sammen har vært eldstebrødre i over 80 år! Dette står det respekt av. Nå kjenner de at det er på tide å overlate ansvaret til andre. Valter gikk av som eldste ved inngangen av 2017 og nå ved nyttår takker Svein og Oddbjørn også av. I tillegg har Åge Jakobsen bedt om en pause fra eldstetjenesten av personlige grunner.

bilde

Bilde: Forbønn for Gilmar Borges som ny eldste i 2016. Fra venstre: Svein Wangen, Steinar Slotten, Åge Jakobsen, Valter Langø og Oddbjørn Wårheim.

Menighetshånboka

Dette har gjort det naturlig å tenke nytt. Allerede I 2012 startet menigheten arbeidet med å utarbeide en egen Menighetshåndbok. I denne håndboka ble menighetens vedtekter, formål, struktur og retningslinjer gjennomgått og vedtatt. I denne strukturen ligger tanken om et storlederskap allerede nedfelt. Der var derfor enkelt for menigheten å ta stilling til valg av et nytt storlederskap. Dette nye storlederskapet får nå i oppgave å strukturere menighetens arbeid på en god og livskraftig måte.

Fra nyttår består eldsterådet av Gilmar Borges, Steinar Slotten og Svein Wangen. Sistnevnte vil stå som «senioreldste» inntil videre. Dette betyr i praksis at fortsatt har en juridisk rolle som eldste.

bilde

Foruten disse har menigheten innsatt Erling Palmar og Bodhild Bugge Aase som nye menighetstjenere. Disse to vil stå tettere sammen med eldste og pastor. I tillegg er Maj-Britt Larsen valgt som hovedleder for menighetens husgruppearbeid. Anny Palmar som hovedleder for omsorgsarbeidet, Bjørn Henrik Slotten som ungdomsleder og Elin Therese Slotten som hovedleder for barnearbeidet. Hun er også ansatt som barne- og ungdomsarbeider. Sammen vil disse utgjøre det nye storlederskapet.

Storlederskapet har allerede hatt flere møter siden september og er godt i gang med sitt arbeid. Husk å be for de som nå går inn i denne viktige tjenesten. Be om at vi får visdom til å utvikle en god plattform for å kunne styre og lede rett.

Bilde: Forbønn for Bodhild og Erling som nye menighetstjenere

Artikler Smittevern på våre arrangement Fellesskapshelga 2019 UIO Nordland har flyttet til Røsvik Flott start på høsten! 10 ungdommer søkte frelse Gleder meg til høsten Livet er for kort til å være sjenert - Å tjene Jesus er blitt vår livvstil Flott menighetstur til Steigen Døpt til Kristus!

Artikler Intervjuer Podcast Misjon