28.08.2010  

På menighetsmøte torsdag 26. august innledet pastor Steinar Slotten til samtale rundt spørsmålene "Hva vil vi - hvor går vi?". Det ble en spennende og svært fruktbar kveld der alle ble engasjert. Etter innledningen delte vi oss inn i mindre grupper hvor vi skulle dele våre tanker og ideer. Spørsmålene vi stilte oss var blant annet; Hvilket "rykte" eller hva ønsker vi Betania skal være kjent for i vårt nærmiljø? Hvem ønsker vi Betania skal "passe" for? I oppsummeringen kom det frem veldig mye bra og spennende.

En av de tingene som gikk igjen i alle gruppene var et ønske om at menigheten skal passe for alle generasjoner. "Naturlig å samles på tvers av generasjonene", slik uttrykte en av gruppene det. Det ble også vektlagt at vi ønsker å være en menighet der det skjer store og uvanlige ting. Et sted det er godt å komme til, et sted hvor mennesker kan få forbønn og hjelp.

Mot samme mål!

Etter at alle gruppene hadde fått sagt sitt satt vi igjen med en lang liste. Steinar konkluderte med at han synes det var ekstra gledelig å merke at alle gruppene hadde evnet å se utover sine egne behov og sitt eget ståsted i livet. Det var et tydelig trekk at menigheten ønsker å være som en stor familie, hvor alle aldre og generasjoner var representert. Det andre var at vi ønsker å ha omsorg for hele mennesket.bilde

Tre på...

Eva Veronica: "Jeg synes dette var veldig spennende. Dette med hvilket rykte vi har. Hvilket rykte man vil ha er jo ikke noe man bestemmer selv. Så det er jo noe vi aboslutt bør tenke over. Ellers synes jeg det er viktig at vi er en menighet for alle generasjoner og at vi er inkluderende."


bilde

Arnt-Johan: "Veldig bra at vi tok opp forskjellige ting. Viktig at alle kjenner seg velkommen. Synes også at det er viktig dette med hele mennesket. At vi er en menighet som kan favne folk i ulike livssituasjoner, så vi ikke ender opp med å være en plass for bare såkalte elite-mennesker".


bilde

Valter: "Synes det er bra at vi kan være sammen hele familien. Viktig at vi er åpen for at barna kan være med på møte. Ellers gleder det meg også at vi nå kommer i gang med utpostmøter.

Artikler Smittevern på våre arrangement Fellesskapshelga 2019 UIO Nordland har flyttet til Røsvik Flott start på høsten! 10 ungdommer søkte frelse Gleder meg til høsten Livet er for kort til å være sjenert - Å tjene Jesus er blitt vår livvstil Flott menighetstur til Steigen Døpt til Kristus!

Artikler Intervjuer Podcast Misjon