23.11.2012  

Toppbilde
Fra venstre: Kurt Slettmyr, Tormod J. Karlsen og Bodhild Bugge Aase

De siste tre årene har menigheten ønsket nesten 60 nye medlemmer velkommen. Vekst skaper forandring, noe som selvsagt påvirker hele menighetsfellesskapet. Vi har spurt tre, med ulik bakgrunn, hva de synes om det arbeidet som nå er gjort.

Noen har fulgt pinsebevegelsens utvikling igjennom et helt liv, mens andre er nyfrelste eller kommer fra en annen menighetsbakgrunn. Det har derfor naturlig nok vært knyttet ulike forventninger og spørsmål til hva en slik Menighetshåndbok vil inneholde.

I løpet av to menighetsmøter i høst har eldsterådet, ved pastor Steinar Slotten, gjennomgått den nye menighetsboka. Den inneholder blant annet menighetens visjon/oppdrag, vedtekter og trosgrunnlag. Det finnes et eget kapittel med retningslinjer og prosedyrer for innsettelse av pastor, eldste, tjenere, og andre åndelige og praktiske tjenester. I denne prosessen har Steinar flere ganger understreket at lederskapet ønsker å ha en åpen prosess rundt utviklingen av Menighetshåndboka. Dette innebærer at lederskapet har hatt en grundig gjennomgang av de ulike delene i Menighetshåndsboka, sammen med menigheten. «Fra lederskapets side opplever vi at det er viktig at den enkelte får et eierforhold til håndboka, at den enkelte forstår hva som er menighetens visjon og hensikt. Vi ønsker igjennom denne prosessen å skape trygghet og forutsigbarhet alle, ikke minst for de nye som kommer til menigheten» sier pastor Steinar.

Etter at hele permen var gjennomgått torsdag spurte vi tre i menigheten, med ulik bakgrunn, hva de synes om det arbeidet som nå er gjort.

Tormod Karlsen

Tormod har lang fartstid i menigheten. Han har vært eldste en periode og har sett at mange nye har kommet til de siste årene. «Jeg synes at dette har vært en veldig grei og ryddig prosess. Det er veldig bra at vi nå får samlet alt dette i en egen perm. Det er verdifullt for menigheten og få systematisert alt på denne måten. Jeg finner ikke noe som bryter med det menigheten tidligere har stått for. Selv om det er noe vi kanskje bare har tenkt og visst, uten at vi har hatt det nedskrevet».

Kurt Slettmyr

Kurt er nyfrelst og har liten menighetsbakgrunn fra før. Han tar imidlertid sin tro svært alvorlig og har vært opptatt av det som nå skjer. «I utgangspunktet synes jeg det er bra at vi nå får en Menighetshåndsbok, men jeg har vært redd for at dette skal regulere hva jeg har lov til å tro. Å skulle forplikte seg på et trosgrunnlag synes jeg er veldig sterkt. Har jeg ikke lov til å mene noe annet, om Gud viser meg noe? Dette har plaget meg litt. Jeg er glad for den gjennomgangen vi har hatt i dag, hvor vi har fått snakke en del rundt akkurat dette. Jeg forstår at vi må ha regler og struktur, det er veldig bra».

Bodhild Bugge Aase

Bodhild har tidligere vært med i Bibelsenteret som har vært en «trosmenighet», med en helt annen styreform enn det vår menighet har. «Dette har vært helt nytt for meg og det er så fint at vi som menighet får være med på en slik prosess. Det er ikke jeg vant til fra før. Jeg må si at det har vært veldig nyttig og ikke minst lærerikt å få være med på dette. Nå får vi god kjennskap til menighetens formål, vedtekter og ikke minst trosgrunnlag. Jeg er imponert over måten denne prosessen er gjennomført på. Dette har vært veldig nyttig for hele menigheten tror jeg, ikke minst for de som er nye».

Artikler Smittevern på våre arrangement Fellesskapshelga 2019 UIO Nordland har flyttet til Røsvik Flott start på høsten! 10 ungdommer søkte frelse Gleder meg til høsten Livet er for kort til å være sjenert - Å tjene Jesus er blitt vår livvstil Flott menighetstur til Steigen Døpt til Kristus!

Artikler Intervjuer Podcast Misjon