09.06.2018  

Toppbilde

Velkommen til bibelundervisning

Denne høsten vil vi gå i Paulus fotspor med utgangspunkt i Apostlenes gjerninger. Det er vel knapt noe menneske som har satt slike dype spor etter seg som Paulus. Ser vi bort i fra Jesu liv og gjerning er det Paulus som preger mye av det nye testamentet (NT). Halvparten eller rettere sagt 13 av NTs 27 bøker er skrevet av Paulus. Vi skal ut i fra disse kildene forsøke å tegne et bilde av Paulus og forsøke å følge etter i hans egne fotspor, fra hans fødsel til han led martyrdøden i Rom.

PÅMELDING

Undervisningen er åpen for alle. Du kan melde deg på via nettet eller skrive deg på lista som blir lagt ut på Betania. Kurset er gratis, men kurshefte/kompendium koster kr 150.-. Er du medlem i en husgruppe får du hefte for kr 100.-.

Pastor Steinar Slotten har undervist om dette tema i mer enn 25 år og han vi ta oss med på en spennende reise, som gir deg en ny dimensjon og forståelse av store deler av Apostelgjerningene, og bakgrunnsstoff for alle hans brever. Gå ikke glipp av denne enestående muligheten. Undervisningen passer for ALLE aldersgrupper.

Litt om opplegget

En torsdag i måneden samles vi til undervisning på Betania:
18.00 Bønn/lovsang
18:15 - 19:00 Undervisning
19:10 - 19:55 Undervisning
20:05 - 20:50 Undervisning
21.00 Avslutning

Husgrupper

Du kan også bli med i en av våre husgrupper. I husgruppene vil vi samtale rundt de temaene det undervises om. Steinar har laget et eget kurshefte som vi følger i gruppene. Du trenger ikke å være medlem i Betania for å delta på undervisningen eller i en husgruppe. Ta gjerne kontakt med Maj-Britt Larsen for mer informasjon.

Kalender

Torsdager:
30. august Menighetsbibelskole
13. september Husgrupper
20. september Menighetsbibelskole
4. oktober Husgrupper
18. oktober Menighetsbibelskole
1. november Husgrupper
15. november Menighetsbibelskole
22. november Husgrupper