06.12.2009 | av Steinar Slotten  

bilde

Hva er bønn?

Det er ikke bare gjenfødte kristne som ber. Alle sentrale religioner har bønn eller meditasjon som et sentralt element i sin tro. Det finnes en naturlig trang hos mennesket til å påkalle krefter utenfor seg selv. Særlig når livet blir vanskelig eller farer truer oss. Religiøs bønn bygger på gjerninger, noe som i realiteten omgjør bønnelivet til en aktivitet. For en gjenfødt kristen er bønnen så mye mer, den er et uttrykk for et hjerteforhold til Gud. En toveiskommunikasjon, der også Herren deler sitt hjerte med oss mennesker.(Sal.25.14)

Bønn mer enn ord

I lignelsen om "Vintreet og grenene" sier Jesus at dette fortrolige fellesskapet er en nødvendighet, dersom vi skal kunne ha et fruktbart liv kristenliv. (Joh. 15.1ff) Bønn er med andre ord en viktig del av det åndelige kretsløp som opprettholder livet. I boken "Fra bønnens verden" påpeker Ole Hallesby at bønn er like naturlig og viktig som å puste. Han kaller bønnen for sjelens åndedrett. Bønn gjennomsyrer hele evangeliets budskap. Paulus sier til korinterne at bønn ikke bare er et privilegium, men et kall; Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. (1Kor 1:9)

Et sløvt bønneliv gir kraftløshet

Et sløvt kristenliv virker negativt inn på alle områder av vårt liv, også i forhold til vår oppgave som kristne. Dr. R. A. Torrey har sagt det slik:
"Er det ikke mangel på bønn som er grunnen til de kristnes kraftesløshet?
Mange spør: Hvorfor har jeg så liten fremgang i mitt kristenliv?
Guds svar er mangel på bønn.
Dere har ikke fordi dere ikke ber. Hvorfor er det så lite frukt av min gjerning, spør mange predikanter. Svaret er; mangel på bønn. Hvorfor, spør både presten og menigheten, hvorfor vinner menigheten så få seire over synden og over den vantro verden?
Guds svar er: mangel på bønn. Dere har ikke fordi dere ikke ber!"
(Jak 4:2).
En delegasjon med kristne fra Asia var på besøk i Norge ved en konferanse. De ble spurt om deres inntrykk av norsk kristenliv. De svarte: Dere her i landet taler mye om bønn, men dere ber svært lite . (Sitat fra pastor Rolf Ekelunds artikkel om bønn)

Eget bønnespråk

Hele bønnens hemmelighet finnes i disse to ordene i Ånden. Det er Den Hellige Ånd som lærer oss å be rett. DHÅ gir oss lyst og glød til å være utholdene (Fil.2.13), og han er vår forbeder, som hjelper oss i vår svakhet (Rom.8.26) Den Hellige Ånd kan også lede oss til å be eller komme andre personer til hjelp som er i nød.(Apgj 8.29)

Be i Ånd og i sannhet

Det betyr ikke at vi alle må be i tunger, man kan be i ånd og sannhet også med forstanden. Jesus understreker det som er det aller viktigste; "Gud er ånd, og de som tilber Ham, bør tilbe i ånd og sannhet"( Joh 4:23-24)