13.12.2009 | av Steinar Slotten  

bilde

Bønn - ikke krav men en mulighet!

En prest begynte en gang sin preken med å si;"Jeg er så skuffet - jeg er så skuffet på meg selv! Når jeg vet hvor kraftfullt bønn er og så ber jeg så lite". Et aktivt bønneliv er korteste vei til et seirende kristenliv. Bønn er i realiteten ikke noe annet enn samfunn med Jesus.

I gamle testamentet hadde de gjerne et konkret sted å gå til, et alter når de skulle søke Gud. I 3Mos. 6:6 står det: "En stadig ild skal holdes tent på alteret, den må ikke slokne". Selv om vi i dag ikke bygger alter av stein symboliserer alteret en viktig dimensjon for den som vil lære bønnens hemmelighet.

Det er nevnt flere typer alter i Guds ord. Felles for de alle er at der det finnes et alter må det ogs} finnes et offer. Et offer kan uttrykke forskjellige ting. Først og fremst tenker vi nok på soningsoffer hvor vi mennesker finner nåde og tilgivelse hos Gud. Her sier 1.Joh 2:2 og Jesus: "Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens". Dette alteret var det Herren selv som reiste for oss, men det finnes også alter som vi kalles til å reise i vårt eget liv.

Å være Guds venn

Abraham fikk tittelen de troendes far (Rom.4.11). Han reiste flere alter i sitt liv. Det første alteret han reiste var for Herren (1.Mos.12.7) som hadde åpenbart seg for ham. Dette alteret kan vi knytte til vår frelse og vår overgivelse til Jesus. Men i verset etter, v.8, står det at han bygde et alter hvor han påkalte Herren. Også i himmelen finnes det et slikt alter: "En annen engel kom og stod ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull. Og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret foran tronen". Åp 8:3.

Et liv uten alter...

Hos Lot finner vi ikke noe alter. Mens Abraham lærte å løfte sine øyne til Herren og gå den veien Herren ville, står det at Lot valgte for seg selv. Han så og tok. Dette førte han så nærme verden at han til slutt mistet sin frihet. På Sodomas sletter fantes det ikke noe alter hvor de påkalte Herren. I Mamres Terebinterlund derimot stod det et alter. Ved det alteret ble Abraham velsignet, sterk og frimodig. Ut fra dette bønnestedet beseiret han Sodomas konger og ba sjeler fri fra døden. Her ble han rik, men det var en rikdom Herren gav og det er skatter som denne verden ikke kan ta fra deg!