Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse (Ef 6:18)
Hva vil det si å be i Ånden? Disiplene kom en dag til Jesus og spurte: "Herre, lær oss å be".( (Luk 11:1) Den bønnen de her får del i setter først fokus på Guds interesser. Av "Fader vår" syv bønner handler de fire første om Guds interesser; Hvem Gud er, hva han er, hva han ønsker og hva som er hans mål og oppdrag; "Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden"."/>

13.12.2009 | av Steinar Slotten  

bilde

Hva vil det si å be "i Ånden"?

Paulus underviser efeserne om bønn og minner dem om viktigheten av å be "i Ånden": Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse (Ef 6:18)
Hva vil det si å be i Ånden? Disiplene kom en dag til Jesus og spurte: "Herre, lær oss å be".( (Luk 11:1) Den bønnen de her får del i setter først fokus på Guds interesser. Av "Fader vår" syv bønner handler de fire første om Guds interesser; Hvem Gud er, hva han er, hva han ønsker og hva som er hans mål og oppdrag; "Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden".

Sette Guds interesser først

Hanna satte Guds interesser først. (1.Sam.1.19-18) Hun var villig til å gi det hun ønsket seg aller mest på denne jord til Herren. Bønnesvaret hennes var lille Samuel, sitt førstefødte barn som barnløs hustru. Det som startet med en bønn etter Guds interesse endte med frelse for en hel nasjon! Samuel innledet den sterkeste og rikeste perioden i Israel folkets historie (i GT). Det var Samuel som salvet både Saul og David til konge.

Å be "i Ånden" handler altså om å be; "Far, komme ditt rike". Dette utfordrer vår tids nytelsessyke, hvor "jeg-et" settes i sentrum. I Romerbrevet står det: "For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter Ånden, attrår det som hører Ånden til… For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag… Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. ( (Rom 8:5-9).

Hva vil det si å be "i kjødet"? Jo, det er å sette sine egne interesser først. Kjødelige bønner er opptatt av at Gud må fylle egne behov, oppfylle mine drømmer, gi meg et godt liv, at jeg må få oppleve Guds velsignelse. Gud møt MEG!

Å be "i Ånden" vil med andre ord koste oss noe. Kanskje har disse linjene satt deg på sporet av hva det er?