06.02.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Jeg vil be men finner ikke ord

Fortvil ikke, Gud avviser ikke den som kjenner seg hjelpesløs. I slike situasjoner vil himmelen gi hjelp. I Rom 8:26 står det et herlig løfte, "Den Hellige Ånd vil komme oss til hjelp i vår skrøpelighet". Når vi ikke finner ord vil Den Hellige Ånd hjelpe oss. Han ønsker å legge sin styrke til vår. Profeten Sakarja talte til folket og sa; "Ikke ved [din]makt og ikke ved [din] kraft, men ved min Ånd, sier Herren, Allhærs Gud". (Sak. 4:6) Da er det kanskje ikke så dumt å kjenne litt på sin egen skrøpelighet i blant?

" … her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet". Det greske ordet for hjelp som er brukt her er (hold deg fast!) sunantilambánomai . Dette er et sammensatt ord, som består av tre deler. Syn betyr "sammen med", anti betyr "mot" og lambáno "å ta tak i". Å hjelpe kan her oversettes med "å ta tak sammen med og gå i mot". Ånden ønsker ikke å overta for deg, men å ta tak i sammen med deg. Er ikke det herlig? Det betyr altså at han ikke ønsker å gjøre det for oss, men sammen med oss.

Et eget bønnespråk

Videre står det; Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. (Rom 8.26) Jo da, man kan nok si at det går an å sukke i Ånden. Men det er herligere å tale i Ånden! Paulus underviser oss om at finnes et bønnespråk. Han sier til korinterne: " Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk! For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i Ånden ." (1Kor 14:1-2, uthevinger er gjort av meg) Halleluja, snakk om å ta tak! Når jeg ikke har ord kommer Ånden min svakhet til hjelp. Jeg får lov til å tale i tunger, i et eget bønnespråk. Dette er en form for bønn som jeg ikke forstår med min forstand. Men hva gjør vel det om min forstand allerede tom og uten ord?

Hør min venn, du som ikke vet hva du skal be om. Inviter Den Hellige Ånd til å ta tak i sammen med deg. Åpne for Hans gjerninger i ditt liv. La oss ta oppfordringen: "Slik også med dere: Siden dere nå med iver søker de åndelige gaver, så søk å få dem i rikt mål for at menigheten kan bli oppbygget". (1Kor. 14:12)