12.02.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Forbønnens makt

En av de aller sterkeste historiene om forbønnens makt finner vi igjennom Esters liv. Med fare for sitt eget liv gikk hun inn til kongen og bad for sitt folk. (Ester 7.1ff) Ved hennes forbønn ble ikke bare deres liv spart men den brakte også velsignelse og rikdom over folket.

Framfor alt formaner jeg ....

Paulus skriver til Timoteus; Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. . (1Tim 2:1-2) Som Guds barn er det viktig at vi forstår hvilken betydning det er at vi trer inn for Gud og ber for folk og land.

Vi har selv en forbeder

Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. (Rom 8:34) Det er godt å vite at vi alle har en forbeder innfor Guds trone. Det er ingen hvem som helst heller, det er Guds egen Sønn vår frelser. Det greske ordet som er brukt for å gå i forbønn er entunchánei hypér , som betyr å "tre inn for".

I 1Joh 2:1 står det; om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus (1930 overs.) Vi har altså en som trer inn for oss hos Gud og taler vår sak. Tenk å ha en som stiller opp for oss når vi faller. Jeg kan forestille meg hvordan det høres ut der Jesus står foran sin far. "Far, ikke tilregn Steinar denne synd. Jeg har selv betalt for den. Se i nåde til ham, kjære far. La han leve på grunn av det offer jeg har gitt i hans sted". Takk Jesus, takk for at du går i forbønn for meg!

I Det gamle testamentet kan vi lese at både Abraham og Moses gjorde forbønner for folket. I 1Mos 18:22ff finner vi at Abraham gikk i forbønn for Sodoma og Gomorra. Han trådte inn for Gud og ba ham skåne folket. På grunn av hans forbønn sparte Gud Lots liv. I 2Mos 32:11ff går Moses i forbønn for hele folket da de hadde syndet mot Gud. Moses forstod at Gud ville straffe de hardt, men han bad for dem. På grunn av hans forbønn sparte Gud folket. En av de aller sterkeste historiene finner vi igjennom Esters liv. Med fare for sitt eget liv gikk hun inn til kongen og bad for sitt folk. (Ester 7.1ff) Ved hennes forbønn ble ikke bare deres liv spart men den brakte også velsignelse og rikdom over folket.

Når Esters bønn bidro til å redde et helt folk, hvor mektig må det ikke være når vi i dag får be i Jesus navn? Vi er kalt til å gjøre forbønn for alle de som ikke vet hvilken livsfare de befinner seg i. Abraham var en forbeder, Moses likeså. Ester var også det. Hun visste at dersom hun ikke trådte frem for kongen ville folket hennes dø.

Hva med oss? Vi vet at Jesus kommer igjen og da vil alle de som ikke er frelst gå fortapt. Vi ser at vårt lands politikere gjør vedtak som fører Guds vrede over vår nasjon. Gud for sin del sier: Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen. (Esek 22:30) Hvilken tragedie! La oss derfor ikke glemme å tre innfor Gud i forbønn for Fauske og vår nasjon.