12.02.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Utholdene i bønn

Kol 4.2: Vær utholdende i bønn, våk og be, med takk til Gud!
Det er liten tvil om at Guds folk tror på bønnens kraft. Likevel er bønnemøtene ofte de dårligst besøkte møtene i mange menigheter i dag. Menighetens bønneliv ligner litt på leopardens kamp for å nedlegge sitt bytte. Den er veldig rask men ikke særlig utholdene. Tar den ikke igjen sitt bytte på de første meterne gir den opp. Den orker rett og slett ikke å løpe særlig langt.

Å være utholdende krever kondisjon. Den afrikanske leoparden er som sagt en hyperrask jeger, med en toppfart på over 100 kilometer i timen. Men den har et problem, den har et forholdsvis lite hjerte. Den blir derfor veldig fort utmattet og må hvile. Innhenter den ikke byttet etter de første meterne må den gi opp hele kampen. Det er altså ikke lungene, men hjertet som er dens kritiske faktor. Årsaken er at det er hjertet som transporterer oksygenet ut til kroppens muskler. Når hjerte ikke klarer å gjøre jobben sin slutter selv den største muskel å fungere. På samme måte kan vi si at utholdenhet er en hjertesak. Utholdenhet i bønn handler ikke først og fremst om en har høy og kraftig røst, men om stor nok hjertekapasitet. Derfor kan vi si at bønn til syvende og sist er en hjertesak.

Bønn en hjertesak

Paulus hilser til menigheten i Filippi i det han sier; "jeg bærer dere i mitt hjerte (…) For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag." (Fil 1:7-8) Det fortelles om en hendelse der en mann var i ferd med å grave en brønn. Han hadde gravd seg et godt stykke ned i bakken da det skjedde. Veggene i brønnen raste over ham. Heldigvis var det to naboer som så hva som skjedde. De løp til og begynte å grave det beste de kunne. Mens de holdt på med å grave kom en tredje kar forbi. Han stilte seg opp og så på disse to karene som gravde for livet. Etter en stund utbrøt han: "Det nytter ikke, dere kan like gjerne gi opp!" Da løftet den ene på hodet. Når han så hvem som stod der sa han: "Det er din bror som ligger her!" Da var han ikke sen med å ta del i arbeidet, han gravde for livet.

Det Guds menighet i dag trenger er å få tilbake nøden for sjelene. Ikke alt vinnes igjennom korte møteaksjoner og gode enkeltmøter. Skal menigheten vinne seier må den bli en bedende og kjempende menighet, en menighet som viser utholdenhet i bønn. Paulus har bedt oss om å være utholdende i bønn. Vi skal våke i bønnen, med takk til Gud! Å se den åndelige nøden rundt deg vil øke din åndelige kondisjon. Velkommen til bønn!