27.02.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Å være en forbeder

Bønnens tjeneste handler om å ville stille seg i gapet for andre mennesker. Vårt største forbilde i denne tjenesten er Jesus selv. I Hebr. 7.25 står det at Jesus lever for å gå forbønn for oss. Forbedere trer frem for Gud, de går i et møte med den levende Gud, derfor er bønnemøte et godt og beskrivende ord for hva som skjer der det gjøres forbønn. Våre bønnemøter er en møteplass. Et slikt møte med Gud er ofte ment å skulle bidra til et annet møte. Vi møter Herren i bønn og ber ham om å "møte" noen andre." Himmelske far, jeg kommer til deg i dag for å be deg om å møte Kari."

Djevelen vil også etablere møteplasser

En annen side ved dette er at også djevelen etablerer sine møteplasser med mennesker. Som forbedere kan vi gå i møte med fienden og bryte den makt og de bindinger djevelen har over mennesker, og igjennom bønn ødelegge disse møteplassene. Dutch Sheets skriver i sin bok "Forbønn mer en bønn" at forbønnstjenesten alltid har i seg en eller begge av disse sidene. Det vil alltid stå mellom forsoning eller brudd, forening eller atskillelse.

Mennesker gjør dumme ting og har så lett for å gå i mot Guds vilje. Når vi kommer på kollisjonskurs med Guds vilje er vi jo nødt til tape. Det triste er at vi ikke alltid selv er klar over at Gud har vendt seg mot oss. Heller ikke at vi har latt oss forføre av djevelens liste knep. Da er det godt å ha forbedere, noen som kan gå i mellom.

Bønnen som ildkar og røkelse

I 4. Mos 16 kan vi lese om den gangen da Korahs barn gjorde opprør mot Gud. Da Moses skjønte at Gud ville utrydde folket står det: Og Aron gjorde som Moses hadde sagt. Han tok ildkaret og løp midt inn i flokken. Og se, straffedommen var alt begynt blant folket. Så la han røkelsen på og gjorde soning for folket, mens han stod der mellom de døde og de levende. Da stanset straffedommen. (4M 16:47-48)

Derfor er forbønn så viktig. Paulus visste at hans forbedere hadde makt til å påvirke utgangen på hans egen tjeneste. Til Filemon sier han: For jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli gitt tilbake til dere. (Fil. 22) Jesus sier til Simon Peter: Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. (Luk 22:31)

Paulus formaner oss til å gjøre forbønn. Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. (1Tim 2:1-2)

Velkommen til bønnemøte, i møte med den allmektige Gud!