05.03.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Er det rett å be den samme bønnen om igjen?

Du har kanskje hørt det, eller gjort det selv – bedt den samme bønnen flere ganger. Noen ganger får man følelsen av at bønnen sies frem med autopilot. Leppene rører seg men hjertet er ikke til stede. Det finnes nok de som burde tenke igjennom det Jesus sier i Matt 6:7: Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Men det er også mange gudfryktige mennesker som ber om og om igjen den samme bønnen. Spørsmålet vi skal stilles oss denne gangen er følgende; er det rett å be den samme bønnen om igjen? Eller er dette bare et utrykk for vantro og kraftesløshet?

La oss se på noen eksempler fra Guds ord som kan belyse dette. Når Jesus kjempet sin bønnekamp i Getsemane står det; Og han lot dem være, og gikk igjen bort og bad for tredje gang med de samme ord . (Matt 26:36-44) Vi ser her at Jesus var ikke redd for å gjenta seg selv i bønn. Profeten Elias var heller ikke ukjent med dette. I 1Kong 17:21 står det: Så strakte han seg tre ganger bortover barnet og ropte til Herren og sa: Herre min Gud! La sjelen vende tilbake til dette barnet! Her måtte han be tre ganger før underet skjedde.

I neste kapittelet leser vi om det motsatte. På Karmel fjell hånet han Baals profeter for deres gjentagende bønner og ba dem rope høyere ettersom deres gud kanskje sov. Selv bad han en enkel bønn på 60 ord og ild falt ned fra himmelen. Leser vi hele kapittelet (1. kong. 18) ser vi at Herren lovet ham bønnesvar allerede i første verset. Her står det; …kom Herrens ord til Elias, og det lød så: Gå og tre fram for Akab, så vil jeg sende regn over jorden. Likevel måtte Elias bøye seg til jorden og be den samme bønnen hele syv ganger før det skjedde (1Kong. 41-46).

Ut i fra dette blir det vanskelig å si at det er manglende tro som gjør at vi må vente på bønnesvar. Vi kan heller ikke si at det er feil å be om igjen de samme bønnene. Bønn er så mye. Noen ganger skjer det med en gang, andre ganger må vi vente.