12.03.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Bønnesvar...

Hva skjer med alle de bønnene som stiger opp til Gud? Når jeg har bedt i årevis uten å få bønnesvar, har jeg da bedt forgjeves? Det er spesielt en bok i Bibelen som gir oss et unikt innblikk i hva som skjer med våre bønner.

Johannes var den eneste av Jesu disipler som døde av alderdom. Før han døde fikk han se inn i himmelen. En av de tingene Jesus viste ham var stedet de helliges bønner ble lagt. Johannes Åpenbaring er den siste boken i Bibelen. Her kan vi lese: En annen engel kom og stod ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull. Og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud sammen med de helliges bønner. Og engelen tok røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret, og kastet den på jorden. Da kom det tordendrønn og røster og lyn og jordskjelv. (Joh. Åp 8:3-5)

Her får vi vite at det finnes bønneskåler der de helliges bønner legges. Salmisten sier: La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn! (Sal 141:2) Det synes som om vi noen ganger må be inntil dette karet er fullt. Betania har hatt mange "bønnekjemper". En av disse heter Petter. Han ba dag og natt for sine barn. Det er ikke mulig å tallfeste de gangene vi kunne høre den samme bønnen om frelse for sine barn. Petter døde uten å få bønnesvar.

For fjorten dager siden kommer sønnen til Petter på bønnemøte. Han er så kalt av Gud. Det var rart å se han sitte på det stedet der pappa så mange ganger hadde ropt til Gud om frelse for ham. Den kvelden tar han i mot Jesus som sin frelser. Pappas bønner var ikke bortkastet. Det er ikke dine bønner heller, selv om du føler du ber og ber – om igjen og om igjen uten at noe skjer. Da må du tenke på at dine bønner legges på gullalteret foran Guds trone!

Slik står det i en sang:

Om iblant du ikke kan forstå
hvorfor Herren venter med sitt svar.
Husk hans visdom og hans miskunnhet,
og hans makt som ingen grenser vet.

Kor: Bønnesvaret er på vei til deg i denne stund
du ser det kanskje ikke, men ett jeg vet.
Befalingen gikk ut, før bønnen din var slutt.
Så bønnesvaret kommer, takk din Gud.