24.03.2010 | av Steinar Slotten  

Steinar Slotten
pastor

Framfor alle ting…

Som pastor er jeg takknemlig for å få være i en menighet som ber. Paulus minner Timoteus om at bønn er det viktigste av alt. Han skriver " Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner" (1Tim 2:1). Mange mennesker gir veldig mye av sin tid til Jesus. De kan være i menigheten mange ganger i uka. De er ivrige og trofaste, men de har sjeldent tid til å komme på bønnemøte. Hva skjer når vi som menighet ikke har tid til bønn? Har vi funnet en bedre vei?

Bønn er antagelig det tema det er skrevet flere bøker om. Jeg tror også at det undervises mye om bønn rundt i vårt langstrakte land. Men det verdt å merke seg at Paulus ikke ber Timoteus om å tale om bønn, men at han må praktisere bønn. I vår iver etter å tjene Jesus har vi lett for å glemme hvor viktig bønn er. Erkjennelsen ligger der; "ingen vekkelse uten bønn". "Dere har ikke, fordi dere ikke ber" sier Jakob (Jak 4:2). På andre siden har vi Jesu løfte til oss i det han sier; "Den som ber han får!" (Matt.7.7). Tar vi dette løfte på alvor så er det ingenting i Guds rike som gir slik avkastning som bønn.

Det er et faktum at Betania, på lik linje med veldig mange andre menigheter, ikke har lykkes i nå nye mennesker for Jesus. Forklaringene kan være mange og gode, men svaret finnes alltid hos Herren selv. Det står at "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde."(Jak.4.6) Vi skal derfor ikke bruke tid til å forsvare oss. Vi bør heller ydmyke oss innfor Gud og erkjenne at det er ikke ved vår egen styrke og kraft vi kan vinne seier, men alene ved Hans Ånd! (Sak. 4.6) Vi må "stemme" vårt hjerte innfor Gud på nytt og gjenoppdage hensikten for menigheten. Det er også viktig at vi "smelter" sammen med hverandre, slik at vi kan stå sammen med "ett sinn og med samme tanke" i tjenesten for Jesus. (1Kor.1:10).

For meg er ikke bønn en aktivitet, men en relasjon. Først og fremst med Jesus, men også med andre troende (jfr 1Kor.1:9). Bønn skaper relasjoner oss mennesker i mellom. Når vi ber sammen får vi del i de samme åpenbaringene og den samme kraften. Da oppnår vi mer enn det alle kurs og seminarer om menighetsvekst kan gi oss. Så lenge vi ber er det håp for Betania og for Guds sak på Fauske.

Selv om vi har prioritert bønn så skjer det mye likevel. Har du lagt merke til det? Vi har fått med mennesker til frelse, vi skal ha dåp. Møtebesøket øker og mennesker blir helbredet og fylt med Guds Ånd og kraft. Vi tror at Gud er i ferd med å åpne nye dører for oss og gi oss mulighet til å arbeide mer mot barn og unge. Hvem sa at ikke bønn fungerer?