07.04.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Å kunne stride i bønn

Når Paulus skal beskrive Epafras sin tjeneste sier han; Han er en Kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. (Kol 4:12) Hva vil det si å "stride" i bønn?

Jeg husker min aller første tur som heltidsforkynner. Plutselig befant jeg meg i helt fremme i den åndelige frontlinjen. Idyllen rundt reisepredikantenes herlige liv var i ferd med å slå sprekker. Jeg følte den åndelige kampen rent fysisk på kroppen. Jeg begynte å synes synd på meg selv, og det til tross for at jeg opplevde flotte møter. Mennesker søkte Jesus, men i min ånd begynte motet å svikte. En morgen fikk jeg en beskjed. "Du må ringe "Marit", hun har forsøkt å få tak i deg". Da jeg ringte henne opp gikk hun rett på sak. "Nå, hva er det som skjer?" – spurte hun. Jeg begynte å fortelle om alle de herlige møtene jeg hadde og at mennesker søkte Gud. "Slutt med det der", avbrøt hun meg - "fortell hva som foregår?" Så sa hun; "Tror du virkelig Gud har holdt meg våken i hele natt uten grunn? Nei, nå får du si hva som foregår der borte?".

Jeg glemmer aldri denne telefonsamtalen. Jeg hadde nemlig møtt en person som hadde lært å stride i bønn. Jesus sa en dag til Peter, Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. (Luk 22:31-32) Å stride i bønn handler om å hente sin informasjon i fra Åndens verden. For å kunne oppleve dette må du komme inn det fortrolige samfunnet med Jesus. Det er der han betror oss sine hemmeligheter. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. (Sal. 25.14) Marit var der, derfor kunne Ånden få meddelt henne at jeg trengte hjelp.

Å stride i bønn innebærer at vi er i stand til å kjempe for andres tro, liv eller tjeneste. Når Israelsfolket kjempet i mot Amaleks hær stod Moses på høyden med løftede hender. Så lenge hans hender var løftet hadde Israel overtaket. Til slutt begynte hans hender å synke og Amalek begynte å vinne terreng. Da trådte Aron og Hur til, de støttet hver sin arm og hjalp Moses til å holde ut, helt til slaget var vunnet.(jfr 2Mos 17) Å stride i bønn er også å stå sammen med andre i bønn inntil det bryter igjennom.

Våpentrente menn

Tenk deg en situasjon der du ikke har fått vært på møte. Du møter noen som har vært der og du spør; "Hvordan var møtet?" – de svarer; "Jo, møtet var bra, det var mye folk". Er det da slik at mye er bra og lite er dårlig? Bare det er mye folk så må det jo være bra! Men sier dette egentlig noe som helst om den åndelige kvaliteten på et møte? Hva med bønn, er det slik å forstå at jo flere som ber, jo mer kraft? Nei, i Åndens verden er det andre lover som gjelder. Her er det lett å seg vill. Elias bad alene mot hele Baals og Astartes profeter.. (jfr 1Kong. 18). Gideon fikk beskjed om å redusere sin hær og stod til slutt igjen med 300 mann, selv om fiendens hær var tallrike som havets sand. (jfr. Dom. 7) Abraham utfridde Lot og nedkjempet 5 konger med en hær som telte 318 mann. (jfr 1Mos 15.14) Hva har alle disse til felles? De var våpentrente menn !

Epafras kunne stride for menigheten sin fordi han var våpentrent. Han visste å bruke bønnen som et våpen mot den ondes makt. Du kan også bli en bønnekjempe, men da må du være villig til å bruke tid i bønn. Når du bruker tid med Jesus i bønn bygges det fortrolige samfunnet med Ham, og hans pakt blir kunngjort for deg. Hemmeligheten er at dersom Jesus får makt med deg, får du makt i bønn! En menighet som har lært å stride i bønn vil være en menighet djevelen skjelver for, og det med god grunn!