21.04.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Bønn som involverer

Noen mennesker er født til makt og ære, andre oppnår det igjennom egne valg i livet. Historien om Nehemja er en sterk beretning om hva Gud kan gjøre igjennom et menneske som lar seg involvere i Guds planer. Menneskelig sett så det ikke lyst ut for Nehemja. Han var født og oppvokst under fangenskapet i Babylon. Til tross for dette ble Nehemja en stor statsmann, ja, en mann selv Babylons konge Artaxerxes æret. Hemmeligheten? – han lot seg involvere!

I det første kapittelet i Nehemjas bok finner vi fire steg som førte Nehamja inn i en sterk tjeneste for Herren.

1. Han brydde seg nok til å spørre

Når vi møter noen kan vi si noe sånt som; "Hei, hvordan går det med deg?". Selv om spørsmålet er direkte forventer vi ikke noe annet svar enn "jo, takk det går bra". Om noen skulle komme til å svare ærlig ville vi kanskje få litt sjokk. Vi spør men vi bryr oss egentlig ikke. Nehemja brydde seg og da noen kom på besøk fra Jerusalem spurte han om hvordan det gikk. …da kom Hanani, en av mine brødre, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da om jødene – den rest som var blitt frelst fra fangenskapet – og om Jerusalem. (Neh 1:2)

2. Han brydde seg nok til å gråte

Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og bad for himmelens Guds åsyn. (Neh 1:4) Når vi begynner å bry oss vil vårt hjerte berøres og vi involverer oss i andres nød og behov. Nehemja søkte Herrens åsyn for han kjente på smerte. Slike bønner er ikke bønner vi ber av vane, men de er drevet frem fordi vi har latt oss involvere.

3. Han brydde seg nok til å be

Og jeg sa: Å, Herre, himmelens Gud! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer din miskunnhet mot dem som elsker deg og holder dine bud! La ditt øre være åpent og dine øyne opplatt, så du hører på din tjeners bønn! Både dag og natt ber jeg nå for ditt åsyn for dine tjenere Israels barn, idet jeg bekjenner Israels barns synder, som vi har gjort mot deg! Både jeg og min fars hus har syndet. Vi har båret oss ille at mot deg og ikke holdt de bud og forskrifter og lover som du gav din tjener Moses… (Neh 1:5-10)

Når ditt hjerte er involvert i bønn begynner du å kjempe for sjeler og situasjoner i bønnene dine. Både dag og natt ber jeg…. sier Nehemja. I Salme 2:8 står det; Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Å begjære er sterk trang, en lengsel som ikke slipper taket i deg.

Hva ser du?
Ser du hvordan de ufrelste går forblindet av denne verdens gud? Ser du at om ikke noen stopper dem vil de gå i døden, evig fortapt? Bryr det deg at 3 av 4 ungdommer ikke vet hvem Jesus er, eller hvorfor vi feirer påske? Bryr det deg at barn som vokser opp ikke får høre om Jesus, verken hjemme eller på skolen? Bryr det deg at Norge er i ferd med å avkristnes, at mindre enn 50% av menighetene i Norge driver aktivt barnearbeid i dag? Dersom du bryr deg vil du fort merke at dette vil forme deg og ditt bønneliv.

4. Han brydde seg nok til å ville gå

Nehemja ble involvert fordi han brydde seg. Derfor begynte han å be om at kongen gav ham frihet til å tjene: Å Herre! La ditt øre gi akt på din tjeners og dine tjeneres bønn, de som gjerne vil frykte ditt navn! La det i dag lykkes for din tjener, og la ham finne barmhjertighet hos denne mannen! – Jeg var den gang munnskjenk hos kongen. (…) 2.5: og så sa jeg til kongen: Om kongen så synes, og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg at du vil la meg reise til Juda, til den byen hvor mine fedres graver er, så jeg kan bygge den opp igjen. (Neh 1:11, 2:5) Når vi lar oss involvere i bønn vil vi begynne å gjøre Guds gjerninger. Kunne Herren åpne vei for Nehemja kan han gjøre det for deg også. Nøkkelen? La deg involvere i bønn!