Jeg må kle på meg først! . Dette synes han var merkelig og ropte tilbake, men du har jo allerede kledd på deg, - jeg så jo det? Jo da, men jeg må også kle på meg den åndelige rustningen…". Den dagen lærte jeg en hemmelighet. "/>

04.05.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Bønn som ikler deg...

For mange år siden hørte jeg en kvinne vitne om noe som har fulgt meg siden. Hun sa: "Mannen min hadde allerede stått opp og gått ned for å lage frokost. Litt senere ropte han til meg at nå måtte jeg komme ned og spise. Jeg ropte til ham Jeg må kle på meg først! . Dette synes han var merkelig og ropte tilbake, men du har jo allerede kledd på deg, - jeg så jo det? Jo da, men jeg må også kle på meg den åndelige rustningen…". Den dagen lærte jeg en hemmelighet.

I Ef 6:10-18 underviser Paulus oss om den rustningen i det han sier; For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

Bedre å være ikledd enn avkledd!

I Apg. 19 møter vi sju brødre som ser hva som skjedde igjennom Paulus tjeneste. De vill også prøve på det samme. Den dagen ble de avkledd fordi de ikke hadde ikledd seg Guds fulle rustning, vers 15 -16: Men den onde ånden svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere? Og mannen som den onde ånden var i, for løs på dem og overvant dem alle og fikk makt over dem, så de måtte flykte nakne og såret ut av huset.

Kvinnen som jeg hørte vitne denne formiddagen fortalte om hvordan hun alltid begynte dagen med å kle på seg sin åndelige rustning. Slik ba hun:

"Kjære far, takk for at jeg i dag kan få stå da ombundet med sannhetens belte om livet. Takk for rettferdighetens brynje som vil beskytte mitt hjerte i dag Herre. La sannhet og rettferdighet være mine følgesvenner i dag. Herre jeg tar på meg sko på føttene slik at jeg er beredt til å vitne om deg. Det står i ditt ord om hvor fagre deres føtter er som forkynner fred. Takk for den beredskap som fredens evangelium gir meg. Takk for troens skjold, - takk at jeg med det kan slokke alle den ondes brennende piler. Jeg tar også på meg frelsens hjelm. Beskytt alle mine sanser i dag Herre. Takk for Åndens sverd, som er Guds ord. Hjelp meg å be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Gjør meg årvåken og utholdenhet i bønn for alle de hellige. Amen" (Ef 6:10-18)