11.05.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Hva skjer når vi ber? II

Det var Peters eget bønneliv som gjorde at han opplevde å se at Ånden falt over alle som var på møte hos Kornelius, ikke hans kunnskap og fortellerkunst. Bønn skaper lydige og villige hjerter, ja, bønn forandrer oss rett og slett!

Et grensesprengende liv gir en grensesprengende tjeneste!
Hvorfor stopper det så ofte opp for troende? Vi både forkynner og proklamerer om Guds grenseløse kraft, likevel er vi ofte så bundet. Ofte handler det om våre egne holdninger. Vi må forandres før vi kan forandre verden. Vi selv må eie frihet før vi kan frigjøre andre. Derfor beundrer jeg Herren for at han torde å be Kornelius om å sende sine menn ned for å hente Peter. Han var jo slettes ikke klar til å gå inn i en hednings hus! Men det var håp, Peter var nemlig en bønnens mann. Les: Apg. 10.17-20

3. Bønn forandrer oss, Apg. 10. 9-16

Peters bønneliv var ikke preget bare av følelser og inspirasjon. Han ba ikke bare når han fikk det slik eller følte for det, han bad av sedvane. Apg 3:1: Peter og Johannes gikk sammen opp til templet ved bønnens time, som var den niende. Her står det at Peter gikk for å be ved den sjette time. I Apg 2:42 står det at; De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og videre i Apg 2:46: Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets enfold.

Et slikt bønneliv gjør noe med deg for den skaper og forandrer holdninger. Igjennom det fortrolige samfunnet med Herren i bønn vil han forme oss slik at vi blir det bønnesvar verden trenger å motta. Menigheten vil igjennom bønnens virkninger bli i stand til å handle ut i fra Guds hjerte. Det var Peters eget bønneliv som gjorde at han opplevde å se at Ånden falt over alle som var på møte hos Kornelius, ikke hans kunnskap og fortellerkunst. Bønn skaper lydige og villige hjerter, ja, bønn forandrer oss rett og slett!