11.05.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Hva skjer når vi ber? III

Når vi leser bibelen ser vi at de som har betydd mest for sin samtid og for Guds sak, har vært bønnens menn og kvinner. Fortellingen om Kornelius gir oss et innblikk i hva som skjer når vi ber. I del III skal vi se at bønn skaper forventning. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød, Salme 65:3. Bønn skaper tro, og forventning er troens sterkeste kjennetegn. Ingen vekkelse av betydning og kraft har kommet uten at den har blitt båret frem av bønn. Om noen av oss kommer i så stor nød for vekkelse at vi roper under tårer, slik John Knox gjorde, og sier til Herren; Gi meg vekkelse ellers så dør jeg - da er vekkelsen nær!

4. Bønn skaper forventning, Apg. 10.33

… Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt deg av Herren.

Les: Apg.10. 30.33
Ingen vekkelse av betydning og kraft har kommet uten at den har blitt båret frem av bønn. Om noen av oss kommer i så stor nød for vekkelse at vi roper under tårer, slik John Knox gjorde, og sier til Herren; Gi meg vekkelse ellers så dør jeg - da er vekkelsen nær!

Pastor Rolf Ekelund sier det slik i sitt skriv "Bønn": Hvis Gud skal få sende en himmelfødt vekkelse, så må våre fem minutters bønnemøter bli avløst av en time innfor Herrens åsyn i uavlatelig utholdende bønn. Gud gi at hver eneste kristen som leser dette kall til forbønn vil la sine bønner sirkulere rundt hele jordkloden inntil det blir et gjennomtrengende hjerteskrik som sønderriver himmelen, så Gud kan øse sine velsignelsers regnstrømmer og verden få oppleve en åndsutgytelse som river sjelene ut av Satans grep og inn i Guds rike.

Kort tid før kong Olav døde skrev han dette i forordet til boken: "Lær oss å be": En styrket forbønnstjeneste vil gi større åndskraft til å bære fram det kristne vitnesbyrdet. Det er mitt ønske at boken skal være et bidrag til å styrke en målrettet bønnevekkelse i Norge, sier han videre.

Ettersom Gud arbeider gjennom Guds folks bønner har vi egentlig ikke noe valg. Vi må følge denne guddommelige plan. Egentlig har det vel aldri vært bedt så mye om vekkelse over vårt folk, som i vår tid. "Når det begynner å boble av bønn over Guds folk, da kommer vekkelsen", sa Bjørn Bue en gang. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød, Salme 65:3. Bønn skaper tro, og forventning er troens sterkeste kjennetegn.

5. Bønn åpner for DHÅ virke, Apg. 10.44-46

Matt 7:8: For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Bønn er med andre ord det redskap vi har fått for å lukke opp himmelens skattkamre. Bønn er transportbåndet som formidler svar på de behov som finnes i denne verden. Vi har sett at bønn aktiviserer himmelen, forbereder oss som Herrens tjenere og gjør at vi mennesker løfter våre øyne opp til Han som har all makt. Da er det viktig at vi gir mennesker det de trenger også, en berøring av Guds kraft.

I Apg. 3.1ff leser vi om den lamme mannen som Peter og Johannes møtte på vei til bønnemøte. Peter sa til ham "se på oss". Det er det mange menigheter som gjør i dag også. Vi sloss for å få oppmerksomhet og for å samle folk. Da står det at den lamme mannen så oppmerksomt på dem og han forventet å få noe av dem. Når vi går ut å proklamerer at "Jesus er løsningen" – da må vi også kjenne svaret! Svaret er ikke underholdning og alt annet vi kan kjøpe for penger. Peter hadde svaret; Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn – stå opp og gå! Apg 3:6.

Den som ber vil vite hvor kraften ligger, den er i Jesu navnet! I den seier Jesus vant på korset: Kol 2:14-15: Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.