17.06.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Bønn med takk

I dag skal vi fokusere på hvilken betydningsfull rolle takken har i vårt bønneliv. Paulus minner filipperne på dette i det han sier; … la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. (Fil 4:6) Å lære seg å takke er en stor hemmelighet. En sa det slik: "begynn på takken og du er halvveis oppe av bakken".

Paulus hadde lært denne hemmeligheten. Hans brever er fylt med takk. Til romerne sier han; Først av alt takker jeg Gud for dere alle... (Rom 1:8) Nesten alle Paulus brever begynner med takk. Jeg takker alltid min Gud for dere… (1Kor 1:4) Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. (Fil 1:3) Han takker for troen som vokser… (Kol 1:3-4 og 2. Tess 1:3), for sine medarbeidere og hva Gud har gjort i og igjennom dem (2. Tim 1:4). Paulus har mye å takke for og det er en rikdom i seg selv.

Har du noe å takke for?

Det er lett å finne ting og ergre seg over, ting som skulle vært annerledes osv. Men har du noe å takke for? Tenk etter, det finnes om du ser etter. Vi har egentlig mye å takke Gud for. Bare tenk deg om. Paulus går så langt at han sier i 1.Tess 5:16: Takk Gud under alle forhold. For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.

Vi leser om de ti spedalske som ropte om hjelp, og alle ble helbredet, men bare èn vendte tilbake og takket (Luk.17.12ff). Men å takke handler ikke bare om å vise takknemlighet. Det skjer noe på det indre plan når vi tar tid til å takke og lovprise Herren. Takk og lovprisning styrker troslivet vårt. Ved å takke styrkes også karakteren vår, og vi blir dermed mer motstandsdyktig mot det onde.

Takken åpner også opp for Guds velsignelse og den gir Gud ære. Den som bringer takkoffer ærer meg sier salmisten (Salme 50:23). Videre står det; Syng ut hans navns ære! Gi ham ære og lovprisning! (Sal 66:2)

Vi er med andre ord oppfordret til å komme fremfor ham med takk og lovprisning. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser hans navn. (Heb 13:15)