23.06.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Lønnkammerbønn

Det er viktig å lære seg forskjellen på den offentlige og den private bønnen. Det er også viktig å vite forskjellen mellom det å være personlig (nær) og det å være privat. Alle har vi et privat område, en del av vårt liv som skal være unntatt offentlighet. Om disse områdene sier Jesus: Matt 6:6: Men når du ber skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte skal lønne deg.

Ut fra dette verset har vi avledet ordet "lønnkammer". Lønnkammeret er det stedet hvor du er alene med Jesus. Det stedet der du kan utøse sitt hjerte for ham. Selvfølgelig kan vi være alene med Jesus midt i folkemylderet. Noen greier å lukke alt ute og finne frem til dette "rommet" inne i seg. Likevel vil jeg påstå at stundene i ensomhet, foran en åpen Bibel, er uerstattelige.

Å være alene med Jesus i stillhet uten hjelp fra andre kan være en utfordring. Derfor er det viktig å øve seg opp til å be alene. Stille bønn kan bli for stille, det er forskjell på å tenke en bønn og det å si frem en bønn. Du vil fort oppleve at det er lettere å være utholdende i bønnen om du lærer deg til å høre din egen stemme i lønnkammeret ditt.

Ikke la lønnkammeret bli preget av bønneregler

I Matt. 6.7 sier Jesus: Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Bønn er først og fremst samfunn med Herren. Tenk etter, har du noen gang bedt Fadervår samtidig som du har tenkt på helt andre ting? Man har lært bønnen utenat og det går av seg selv. Skal man unngå dette må man være litt bevisst og kanskje strukturere den daglige bønnen. La meg få gi deg noen praktiske tips.

Styrk din egen tro

Påkall Gud, ved å nevne hvem og hva han er. (se: 2.Krøn.20.4-9). Ved å fokusere på Hans storhet vil du fort merke at dine utfordringer virker mindre i den allmektiges skygge. Minn din egen sjel på alle de gangene Herren har hjulpet deg tidligere (Se: Sal.103.1ff)

Styrk din frimodighet

Les: Hebr.10.19-23. Forkynn for deg selv dine rettigheter. Lær deg bibelvers utenat som du siterer for din egen sjel. La ikke sjelefiende få kneble deg, men gå imot ham med Guds ord! Det står skrevet….

Be i Ånden

Les: 1. Kor. 14. Å kunne be i tunger er en rikdom, for da taler du hemmeligheter i Ånden som gir Den Hellige Ånd frihet til å be for og igjennom deg. Paulus oppfordrer oss til å søke de åndelige gavene. Den Hellige Ånd ønsker å være din venn og hjelper. Han ønsker å ikle deg kraft og veilede deg. Er du ukjent med denne dimensjonen råder jeg deg til å begynne å søke. Be Den Hellige Ånd om å veilede deg. Husk; den som ber han får!