09.09.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Om ett lem lider…

Overskriften er hentet i fra 1Kor 12:26 der Paulus sammenligner menigheten med en kropp, et legeme med mange lemmer. Han sier; Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. (1Kor 12:26) Spørsmålet vi skal stille oss i dag er; i hvilken grad får dette prege vårt bønneliv? Vi spør som Paulus skriver til filipperne: "Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet?" (Fil 2:1)

Bibelens vitnesbyrd viser at Jesus var full av medfølelse og barmhjertighet. Hans medfølelse kommer til uttrykk på så mange måter. En gang tok han med seg disiplene til at øde sted for å hvile. Han var utslitt. Likevel kan vi lese; Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde. Og han begynte å lære dem meget. (Mark 6:34) Her er det tydelig at Jesus klarte å identifisere seg med folks nød og smerte.

Prøvet i alt

Det står at Jesus var prøvet i alt. For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. (Heb 4:15) Det betyr at han har kjent smerten på egen kropp. Han vet hvordan du og jeg har det. Det gir oss trøst å vite dette.

Bønn med medfølelse

Dersom vi ikke greier å identifisere oss med folks nød vil vårt bønneliv fort bli teknisk og overfladisk. Inderlig medynk handler om å eie medfølelse og barmhjertighet. Kunne "kjenne" på smerten. En kvinne jeg snakket med fortalte om en opplevelse hun hadde som lærte henne mye om akkurat dette. I lengre tid hadde hun hørt moren klage på en slik forferdelig kløe i nesa. Moren ba henne om forbønn, og det gjorde hun - når hun kom på det. Også mannen hadde plager, han hadde slik intens kløe inne i ørene. Han sa ved flere anledninger at han holdt på å bli gal. Også han bad om forbønn.

Tiden gikk og plutselig fikk hun selv en slik intens kløe. Hun sier; "det var helt forferdelig. Jeg hadde slik indre kløe i nese, munn og ører at jeg holdt på å klikke helt. Jeg ropte til Gud om hjelp". Like brått som det hadde kommet forsvant kløen. Da er det at Herren sier til henne. "Hvorfor ropte du ikke slik til Gud for din mor og for din mann?". Hun seier til meg; " Det var da jeg forstod betydningen av å kunne identifisere meg med andres nød".

Bønn som involverer

Når ett lem lider, så lider hele legeme sier Paulus. Det er viktig at vi som menighet ikke lar forbønnen bli et pent og pyntelig punkt på programmet. Vi er kalt til å kjempe for sjelers frelse, eie medfølelse og barmhjertighet. Kanskje du skal takke neste gang du selv lider og si; "takk Herre for at du istandsetter meg til å tjene deg". Paulus sier; Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. (1Tess 5:18) La oss be om at Herren fyller oss med medlidenhet og nød. Vi ønsker bønnemøter preget av medfølelse og barmhjertighet.