29.09.2010 | av Steinar Slotten  

bilde

Mitt hus skal kalles et bønnens hus

Det er Jesus selv som sier dette da han kommer til tempelet og ser alt som hadde flyttet inn der. Her var det travel aktivitet ved de mange bodene. Noen solgte duer som skulle ofres, andre vekslet penger til tempelskatten. De måtte veksle romerske mynter til jødiske sekel ettersom disse bar keiserens bilde. På grunn av bildeforbudet var det bare jødiske sekel som kunne benyttes, derfor var pengeveksling viktig nok. Alt dette "viktige" førte imidlertid til at mange etter hvert oppholdt seg i tempelet av andre grunner enn å søke Gud. De tjente i Guds hus men det var ingen gudstjeneste som behaget Gud. Sann gudstjeneste har sitt utspring i bønn, det er det Jesus så klart sa i fra om; "Mitt hus skal være et bønnens hus" (Matt 21.13).

Det mangler ikke på aktiviteter rundt i kirker og bedehus. Stadig kommer det opp nye ideer og viktige gjøremål. Til slutt er vi så opptatt av å tjene Gud at vi helt glemmer at det viktigste av alt er å søke Jesus og å tilbe ham. Bønn er ikke en aktivitet, men det er samfunn og et resultat av den livsforbindelse vi har fått med himmelen igjennom den nye fødsel. Derfor er bønn så viktig. Jesus sier; Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre (Joh 15:5). Bønn er en frukt av vårt åndelige liv og er derfor noe mer enn bare en aktivitet.

Aktiviteter handler om hva vi gjør for Jesus, bønn handler om hva Jesus får gjøre igjennom oss. Jesus anskueliggjorde dette da han selv gikk inn tempelet den dagen. Da står det; I templet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem (Matt. 21.14). Han fylte huset med under! Tempelet ble med ett fylt av liv og tilbedelse da de så de undergjerninger han gjorde. Selv barna som var i templet ropte: Hosianna, Davids sønn! (v.15). Jesus gledet seg over dette og sa til dem: Har dere aldri lest: Fra umyndiges og diebarns munn har du beredt deg lovprisning? (v.16)

"Mitt hus skal være et bønnens hus", sa Jesus. Har vi råd til å gjøre det til noe annet?