09.03.2011 | av Steinar Slotten  

bilde

Våk og be!

Det er Jesus som sier dette til sine disipler. Han kjenner åndskampen på kroppen, derfor vet han at det er tid for å kjempe i bønn. Han sier til dem; Min sjel er bedrøvet inntil døden! Bli her og våk med meg. (Matt 26:38) Peter hadde tatt med seg et sverd og var villig til å kjempe for Jesus, men han forstod ikke at kampen stod i den åndelige verden. Derfor sovnet han når det gjaldt som mest.

Egentlig er dette en merkelig situasjon. Flere av disiplene var fiskere og de var vant med å fiske hele natten (jfr Luk. 5:5, Joh. 21:3), likevel sovnet de denne kvelden som små barn. De visste at noe var på gang, de merket det på Jesus og de kjente det også på stemningen i Jerusalem. Det var ikke for ingenting at noen av hadde bevæpnet seg (jfr Luk. 22:38). Likevel var de ikke i stand til å våke sammen med Jesus. Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter: Så var dere da ikke i stand til å våke én time med meg! (Matt 26:40)

Videre står det at Jesus kom enda en gang tilbake til dem og fant dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn. Dette viser oss på en god måte at vi kan reagere fysisk på noe som er åndelig betinget. Paulus erfarte også dette og derfor advarte han menigheten i Efesus i det han sier: For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! (…) For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Ef 6:10,12)

Han formaner de til å; Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige (Ef 6:18). En bedende menighet vil merke denne kampen og gjenkjenne den ondes angrep. Når møtene oppleves tunge og lysten til å slappe av blir påtrengende, da er det tid for å spørre seg selv; "Hva er dette for noe? Er det naturlig for meg å være trett nå?" Hadde disiplene stilt seg dette spørsmålet hadde de kanskje klart å våke sammen med Jesus den kvelden. En ting er sikkert, skal menigheten vinne seire i dag, må vi lære utholdenhet i bønn. La oss derfor våke å be!