14.03.2011 | av Steinar Slotten  

bilde

Et rikere bønneliv - del 1

Det ligger alltid en rikdom og venter i det skjulte livet med Gud. Å ha gode vaner er en styrke også i det åndelige livet. Her handler det blant annet om selvdisiplin. Vi ønsker å hjelpe deg til å få et rikere bønneliv. Bønn er et utrykk for en dypere relasjon med Gud. David sier at Herren søker vår fortrolighet.

6 viktige områder

Når du løfter dine hender opp i bønn til Gud i bønn er det 6 viktige områder du kan velge å fokusere på i ditt bønneliv. Det første området vi skal stanse ved er om kunsten å kunne lytte. Vi plasserer dette området i håndflaten. Det gjør vi som et tegn på at det å lytte skaper den største kontaktflaten med Herren.

Lytte

Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. (Sal 25:14) Fortrolighet må være gjensidig, og gi plass for at begge parter kjenner at den andre også lytter. Vi er vant til å tenke på at når vi ber så lytter Gud til våre bønner. Men har du tenkt på at Gud også vil at du skal lytte til ham? Dette verset sier at i dette fortrolige samfunn vil Gud kunngjøre sin pakt med deg! Derfor må bønnelivet ditt handle mer enn om bare "bønneregler" som å be Fader vår utenat, uten at du tenker over hva du ber om. Fader vår er en bønn som kan bli en god ramme rundt ditt bønneliv, det skal vi se nærmere på senere.

Bønnesamfunnet er noe som vil utvikle seg ettersom man lærer Gud å kjenne. To som gifter seg vil oppleve at det koster noe å etablere et godt og fortrolig samliv. Etter en stund trenger man ofte ikke så mange ord for å forstå. Man merker at ektefellen forstår uten de lange forklaringene. Bønn handler også om tillitt. Når du ber inviterer du Jesus inn i ditt liv. Men det er også en invitasjon fra Jesu side til å komme nærmere.

Samuel

I 1. Samuelsbok 3.1ff møter vi gutten Samuel. En natt lærte han noe som skulle komme til å forme hele hans fremtid, ja, ikke bare det men det skulle påvirke hele israels nasjon. Ta tid til å lese dette kapitlet. Han hørte en røst og trodde umiddelbart at det var presten Eli som ropte. Han hadde ikke lært å gjenkjenne sin himmelske fars røst. Denne natten lærte han å be en viktig bønn: Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før: Samuel, Samuel! Og Samuel sa: Tal, din tjener hører! 1Sam 3:10

Det er denne bønnen som er veien inn til det fortrolige samfunnet med Herren. Neste gang du ber så forsøk å lytt, si til Herren; "tal Herren, din tjener hører".