15.03.2011 | av Steinar Slotten  

bilde

Et rikere bønneliv – del 2

Mange opplever at det er vanskelig å be lenge. Bønnelivet blir dermed preget av korte bønner, og gjerne om ting man er vant til å be om. Igjennom denne lille serien, som jeg har valgt å kalle "Et rikere bønneliv", vil jeg gi deg tips om ulike bønneområder du kan bevege deg i mellom når du ber. I dag skal vi se på hvilken rikdom det er i å bruke tid på å prise Herrens storhet.

Pris Herrens storhet…

David hadde lært denne hemmeligheten. Når han opplevde livet tungt og vanskelig fant han styrke i å love Herrens navn og Hans storhet. Vi skal lese fra en salme David skrev den gang han måtte flykte for livet fra Abimelek. Jeg vil love Herren til hver tid, hans pris skal alltid være i min munn. Min sjel skal rose seg av Herren. De saktmodige skal høre det og glede seg. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn! (Sal 34:2-4)

Legg merke til at David ikke bruker mye tid på å klage og å synes synd på seg selv. Nei, han velger å prise Herren i stedet. Jeg vil love Herren til hver tid, hans pris skal alltid være i min munn. Du har kanskje erfart dette selv? Det blir ikke noe særlig bedre av at vi sitter og er opptatt med vår egen elendighet.

David fant styrke i å lovprise Herrens navn. Igjennom å prise Herren proklamerer vi hvem han er. Men kanskje det aller viktigste er at vi minner oss selv om hvem Gud er. For du, Herre, er Den Høyeste over all jorden. Du er høyt opphøyet over alle guder. (Sal 97:9)

Ved å ta tid til å prise Herrens storhet kan du tenke over alt det gode han har gitt deg. Alle de gangene han var der for deg. Bruk tid i bønn til å lovprise Ham for dette. Si det til Ham slik David gjorde; Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! (…) Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen. (Sal 103:1-5) Nettopp! David innså at det å bruke tid til å prise Herren gjorde noe med hans egen sjel. Han ble mettet og fornyet. Prøv du også.

Les gjerne Salme 34 når du vil fokusere på dette området i ditt bønneliv. Begynn å be Guds ord. Senere kan du finne egne bibelvers som omhandler dette å lovprise Herrens storhet. Om du ikke finner egne ord er det godt å bruke Guds ord i bønnen. Å for en rikdom dette er! Gud velsigne deg min venn.