21.03.2011 | av Steinar Slotten  

bilde

Et rikere bønneliv - del 3

Når vi påkaller Herren så kommer han! Derfor vil du få et rikere bønneliv dersom du bevisstgjør deg selv på hva bønn egentlig er. Bønn er å sette himmelens krefter og ressurser i aktivitet. Jo større visshet du har om hva det vil si å påkalle Herrens navn, jo større tro og kraft vil du ha i ditt bønneliv.

Når Jesus skulle lære sine disipler å be begynte han slik: "Fader vår, du som er i himmelen – komme ditt rike…". Det er som når du vil sende et budskap pr. brev. Du skriver hvem det er til, hvor vedkommende bor og hva det er du vil. Profeten Jeremia sier: Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. (Jer 29:12)

Du skal være rimelig trygg når du våger å utfordre 850 av Baals og Astartes profeter til åpen kamp. Elias våget dette fordi han hadde lært å påkalle Herrens navn. Han sier derfor til Baals profeter: Så kan dere påkalle deres guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Og la det da være slik at den gud som svarer med ild, han er Gud. I 1Kong 18 kan du lese hva som skjedde den dagen.

Et visdomsord sier: "Fortell meg hvem du omgås og jeg skal fortelle deg hvem du er". Visste du at "De som påkaller Herrens navn" ble faktisk brukt som et navn på de kristne i den første menighet? (jfr Apg 9.14,21 og 1. Kor.1.12). Jeg tror ikke alle er klar over hva de gjør når de mange ganger om dagen roper på djevelen med ulike navn, og når de går rundt og påkaller helvete. Det du roper på kommer til deg! Derfor skal du heller ikke misbruke Guds navn i din dagligtale.

Apostlene hadde oppdaget kraften som lå i å påkalle Herren. Her er ett eksempel: Og nå, Herre! Hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. (Apg 4:29-31) Min bønn er at vi også i dag kan være kjent som det folk som påkaller Herren. Et folk som får jorden til å ryste, ild til å falle fra himmelen. At helbredelse, tegn og under skjer fordi vi har lært å påkalle Herrens navn.

Neste gang du ber - tenk over hvem det er du kaller på. Hvem er han, hvor har han sin trone? Hvilke løfter har han gitt til dem som påkaller hans navn? Finn frem bibelvers som sier noe om dette. Tal disse bibelversene til din sjel, slik at når du går inn i bønn kjenner du den samme trygghet som Elias kjente. Noe av den samme visshet som Jesus kjente når han stod ved Lasarus grav og sa; Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg... (Joh 11:41)