12.04.2011 | av Steinar Slotten  

bilde

Et rikere bønneliv – del 6

Noen ganger er tid en viktig faktor. Enhver som har avlagt en eksamen vet at det gjelder å komme tidsnok, ellers kan man komme til stengt dør. Det gjelder også å komme forberedt. Det er for sent når oppgaven leses og du finner ut at dette har jeg ikke lest på. Også i bønn kan tidspunkt være avgjørende.

Paulus skriver derfor til menigheten i Efesus: Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde . (Ef 5:15-16)

Når påsken nærmet seg sa han til sine disipler; Sover dere ennå og hviler? Det er nok. Timen er kommet. Se, Menneskesønnen overgis i synderes hender (Mark 14:41). Fordi Jesus hadde lært å kjøpe den lagelige tid kunne han forberede seg på det som skulle komme. Han kjente timen fordi han hadde lært å lytte. I Getsemane påkalte han sin far, og lik Elias visste han hvem som var den største. Her kjempet han kampen og renset sine egne motiver innfor Guds ansikt. Han inviterte også sine disipler til å kjempe sammen med ham. Ser du? Han vandret viselig, derfor var han også godt forberedt.

Disiplene derimot ble bokstavelig talt tatt på senga. De sov den dagen de skulle ha kjempet sammen med Jesus. I stedet valgte Peter å stole på sin egen dømmekraft og styrke. Når han stod der i forgården ble han et lett bytte. Han fornektet, ja, bannet på at han ikke kjente Jesus. Hva hadde skjedd den dagen om Peter var å finne på kne ved siden av Jesus i Getsemane? Det var en laglig tid han ikke brukte.

Jeg tror at det som kjennetegner virkelige bønnekjemper er at de kommer forberedt i striden. De har lært at kampen først må vinnes i den åndelige verden. Det vil gjøre deg skjerpet så du ikke sover når kampen utkjempes. Du vil heller ikke oppleve å stå rådvill i kampen. Den som først har vært innfor Gud vil få ord i rette tid, ja, kort og godt kjenne seg forberedt.

Her er et tips

For meg har tiden fra jeg våkner til jeg står opp blitt en viktig tid. Før kroppen rastløst begynner å trekke i meg kan jeg ligge innfor Herren å lytte. Forberede dagen, be om et profetisk lys over det som vil møte meg. Akte på om det er noe som legges på meg. Noen ganger kan det være personer som kommer for meg. Andre ganger situasjoner. Dette gir meg mulighet til å være på hugget, i forkant av situasjoner. Jeg har mange eksempler på at dette har bidratt til at jeg har kommet "tidsnok" og vært forberedt på det som har møtt meg.