20.04.2011 | av Steinar Slotten  

bilde

Be om hva du vil og du skal få det!

Ordene er ikke mine, men Jesu egne ord. Riktig nok er de tatt ut av sin sammenheng, men det er likevel troverdig og sant. Han sier; Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. (Joh 15:7) Vi spør; hva skal til?

Når vi leser hele verset ser vi at dette løfte begynner slik: Dersom dere blir i meg og, mine ord blir i dere, da… Ordet "dersom" betyr at løfte er gitt med betingelse. Det gjelder når vi er i Ham, og hans ord blir i oss. Jakob derimot forklarer når vi ikke får det vi ber om; Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille, for å sløse det bort i deres lyster.(Jak 4:3) Så nøkkelen ligger i at vi må forstå hva det vil si å være i ham og han i oss, at vi blir ett med Ham. Tenke slik Han tenker, ønske det Han ønsker, å elske det Han elsker.

Paulus har ved flere anledninger undervist om nettopp dette. I Rom 12.2 skriver han: Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne. I Kolosserbrevet sier han det slik: La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden Kol 3:2.

Som et sant menneske måtte også Jesus bruke mye tid i bønn for å kunne utføre sin fars vilje:

 • Han brukte mye tid alene i bønn:
  Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Matt 14:23
 • Han ba mye før viktige valg:
  I disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be. Og han ble der hele natten i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler:.. Luk 6:12f
 • Han hadde bønnefellesskap med sine disipler i bønn:
  Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Luk 9:28
 • Han hadde sine egne bønnesteder han søkte til i vanskelige tider:
  Og han gikk ut og drog til Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stedet, sa han til dem: Be at dere ikke må komme i fristelse. Luk 22:39f

Om vi er villige til å gå den samme vei så er jeg overbevist om at vårt bønneliv vil bære rike frukter. La oss be som det står i sangen: Dypere inn i bønnen, Fylle den må ditt sinn. Skal du fremgang få, må i bønn du gå, Dypere, dypere inn.