07.08.2011 | av Steinar Slotten  

bilde

Du som er i himmelen

Vi har tidligere sett at Jesus begynte sin bønn med å si “Abba”, som betyr pappa. Men han stanser ikke her. Han fortsetter med å si du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. Selv om vi har både barnekår og barnerett hos Gud glemmer vi ikke hvem han er.

Fader vår – mer enn en enkel bønn!

Den bønnen Jesus lærte sine disipler inneholder 7 bønneområder. I stedet for å be “fader vår” som en bønn, kan det være berikende å se på den som en disposisjon for områder du kan be over. Mange synes det er vanskelig å holde ut bønn, ordene blir brukt opp og det hele stopper opp. Ved å bruke fader vår som en disposisjon vil du kunne utvikle ditt eget bønneliv.

La oss først se hvordan vi kan dele denne bønnen inn i ulike områder:
1. Fader vår, Du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig
2. La ditt rike komme
3. La din vilje skje, på jorden som i himmelen
4. Gi oss i dag vårt daglige brød
5. Forlat oss vår skyld, Som vi òg forlater våre skyldnere
6. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde
7. For riket er ditt, makten og æren i evighet

Du som er i himmelen

Her kan vi gå til Salmenes bok å finne hjelp til å sette ord på dette når vi ber. Sal 113:1-6: Halleluja! Lovsyng, dere Herrens tjenere, pris Herrens navn! Herrens navn være lovet fra nå og til evig tid! Fra solens oppgang til dens nedgang skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyet over alle folk, over himmelen er hans herlighet. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt, han som ser så dypt ned, i himmelen og på jorden?

La ditt navn holdes hellig

Denne første bønnen maner oss til å finne balansen mellom nærhet og hellighet. På den ene siden kan vi bli for banale i vårt bønneliv og begynne å omgås Gud i bønn på en måte som blir respektløs. På den andre siden kan vi har så stor respekt at vi ikke tør å se opp når vi ber. Her kan det være til stor hjelp å betrakte Jesu eget liv.

Du finner ikke et sted at Jesus skryter og bruker sin posisjon til sin himmelske far til egen vinning. Han henvender seg heller ikke til sin far som om han var hvem som helst. Når Jesus ber får man følelsen av nærhet, men også respekt. Han ber med tillit fordi han kjenner sin himmelske far. Ta for deg evangeliene, legg merke til hvordan Jesus omtaler sin himmelske far og hvordan han henvender seg til Ham. Søk å finne den samme balansen i ditt eget bønneliv.