06.01.2012 | av Steinar Slotten  

bilde

Er det viktig med bønnemøter?

Gud hører vel likegodt om jeg ber hjemme for meg selv? Er det virkelig nødvendig med alle disse bønnemøtene? Ærlige spørsmål krever ærlige svar.

La oss slå det fast med en gang: Bønn kan være så mye, en tanke kan fort bli til en bønn. Når noen sliter og har det vanskelig kan vi si; «jeg tenker på deg». Jo da, Gud hører slike bønner. Men jeg tviler på at en slik holdning til bønn vil gjøre deg til en bønnekjempe. Mange kristne har dessverre en ubevisst holdning til bønn, en holdning som skaper en form for skjebnetro. «Det som skjer, det skjer», Gud gjør jo som han vil uansett. Det høres rett ut, vi skal jo be «skje din vilje»? Det er sant, men ikke hele sannheten. Gud har sagt at «den som ber han får»(Matt. 7.7). Han har også sagt at vi skal være pågående i bønn og at vi igjennom vårt engasjement får bønnesvar(jfr. Luk. 11.8-9) .

Vi skal ta for oss noen eksempler som viser at handling er avgjørende for å få bønnesvar. I Joh. 9.1-7 leser vi om en mann som var født blind. Det var mange «bedrevitere» som hadde svar på hvorfor han var blind. I møte med Jesus skjer det noe merkelig. Jesus spytter på jorden og lager en gjørmedeig som han smører på øynene hans. Så sier Han; «gå og vask deg i Siloadammen». Vi vet hva som skjedde, da han var lydig og gjorde som han ble fortalt skjedde underet. I 2. Kong. 5 møter vi Na’aman. En hærfører som var spedalsk. I møte med profeten ble han opprørt fordi Elisa ikke ba for ham, men ba ham om å gå ned til Jordan å vaske seg syv ganger. Når han gjorde dette ble han frisk.

Vel sier du, dette handler vel om tro? Ja, det gjør det, men her ser vi at tro og handling hører sammen. Det finnes flere løfter med betingelser i Guds ord. En av dem finner vi i 2Krøn 7:14: Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land. En av den aller best kjente beretningene er vel om hvordan Herren befaler folket å gå rundt Jerikos murer. Den syvende dagen falt murene og de kunne innta byen.

«Lydighet er bedre enn offer» sa Samuel en gang til Saul (jfr. 1. Sam. 15.22). Gud ser til vårt hjerte og til våre handlinger, ikke bare til våre ord. Når Guds folk ydmyker seg og søker sammen i bønn er det med på å åpne himmelen. Ikke overlat dette bare til andre, men vil du se forandring i din hverdag bør du sette handling bak dine ord. Jeg tror at dersom Guds folk gjør bønnemøtene til de best besøkte møtene vil mektige ting skje. Gud lønner dem som søker ham, derfor bør vi prioritere å komme sammen i bønn. «Mitt hus skal kalles et bønnens hus» sa Jesus (Mark 11.17). Da er det ikke ubetydelig om vi kommer sammen til bønn eller ikke.

Har du noe som ligger på ditt hjerte? Noen bønneemner som er viktige for deg? Herren ser til hjerte, han ser om du er villig til å gå ut av din egen comfort sone og søke ham i bønn. Bør jeg si noe mer?