07.02.2012 | av Steinar Slotten  

bilde

Lidenskapelig bønn

Lidenskap gjør bønnen til noe mer enn ord. Den får oss til å oppleve alt annet som uvesentlig. Bartimeus ropte ikke til Jesus bare av plikt eller fromhet, nei, han var desperat!

Han var klar over at Jesus gikk forbi, og at svaret på hans behov var innenfor rekkevidde. Noen forsøkte å få ham til å slutte å rope, men da ropte han bare enda mer (Mark 10:46-52). Når vi leser om hans møte med Jesus var det et være eller ikke være for ham. Han måtte bare nå frem til Jesus. Hele ham ropte; «Herre miskunn deg over meg!» Det er dette det handler om når Herren sier: Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte (Jer 29:13).

Hvor desperat er du?

Er ønsket om vekkelse bare et ønske, eller er det som et lidenskapelig rop fra ditt hjerte? Hvor desperat er du etter Gudsnærvær i ditt eget liv? Hvor stort behov har du etter å ha intimitet med Gud? Det er noe av denne desperasjonen salmistens bønn handler om: Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg: Hvor er din Gud? (Sal 42:2-4)

Nehemja var så bedrøvet over at Guds stad lå i ruiner at han gråt og sørget dag etter dag. «Jeg fastet og bad for himmelens Guds åsyn» sier han (Neh.1.4). Hannas lidenskapelige bønn gjorde at presten Eli synes hun oppførte seg rart. Hun gråt og ville ikke spise, hun var helt desperat innfor Guds åsyn (1. Sam 1.7ff).

Merker en oppvåkning i eget vårt land nå på dette området. Vi hører om mennesker som søker sammen i bønn for by og bygd. Vi er mange som kjenner på tomheten i samfunnet, tomheten i alt vi selv er i stand til å få til. For Bartimeus var det bare en ting å gjøre, rope enda høyere! Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte . Det er med andre ord ikke bare Bartimeus som får svar på bønn.