23.05.2012 | av Steinar Slotten  

bilde

Hvordan be en hel time?

Det kan være enklere enn du tror. Ved å dele opp timen i bolker på 5 minutter vil du se at en time ikke er så lenge likevel. I dag vil jeg vise deg hvordan du kan gjennomføre dette.

Å være i bønn en hel time høres nesten umulig ut for mange. Men det er lettere enn du tror. Ved å dele opp timen i bolker på 5 minutter vil du se at en time ikke er så lenge likevel. Calvery Bapist Church, North Carolina, presenterte for noen år siden noe de kalte for “Prayer Wheel”. Jeg synes denne ideen var så god at jeg har utviklet min egen versjon.

1. Takk og tilbe

Start din bønnetime med å tilbe Jesus. Gå gjerne litt rundt i rommet, løft dine hender og innstill hele kroppen på å være med i gudstjenesten (jfr. Rom.12.1-2)

Takk ham for de tingene som vi så lett tar som en selvfølge. Takk ham for en spesiell ting som han har gjort for deg den siste uken. Takk ham for Hans godhet mot deg og din familie.

Tips: Du kan lære av David hvordan du takker for slike ting. (Salme 34 og 103)

bilde

2. Lytt til ditt indre

Vi har fått to ører og kun en munn, derfor bør vi egentlig lytte dobbelt så mye som vi snakker. Husk at bønn er toveis-kommunikasjon. Bønn er også å kunne lytte og være stille innfor Gud. (Salme 27.14) Søk kontakt med ditt eget indre. Husk at Den Hellige Ånd er gitt til veiledning og hjelp. (jfr. Joh 16.3)

Legg deg gjerne ned på gulvet eller i sengen, slapp helt av og søk kontakt med ditt indre. Spør Den hellige Ånd om det er noe i ditt liv som ikke behager Ham. Be Ham vise deg hva det er som åndelig sett blir helt feil. La den Hellige Ånd få undervise deg. Takk for at Ånden er gitt deg som hjelper i ditt liv. Bruk Guds ord aktivt. Finn gjerne dine egne skriftsteder. For å komme I gang kan du bruke Rom.8:26: «Takker deg Herre som at du har gitt meg Ånden som hjelper. Jeg erkjenner min skrøpelighet og mine brister. Tilgi meg for min egoisme og tilkortkommenhet, som gjør at jeg ofte ikke vet å be slik jeg burde be. Takk for at Ånden selv går i forbønn for meg med sukk som ikke rommes i ord». Minne Ånden deg på noe kan du lese 1. Joh. 1.9 som din bekjennelsesbønn.

Om du pleier å be i tunger til egen oppbyggelse, så la Ånden be fritt igjennom din Ånd en stund. Dersom du ikke har fått tungemålsgaven vil jeg oppfordre deg til å søke disse under din bønnestund.

3. Les Guds ord med bønn om åpenbaring

Lær deg å bruke Guds ord i ditt bønneliv. Sett deg godt til rette med din bibel. Arbeid med Ordet under bønn og finn frem dine egne løfter. Lag deg en liste over disse løftene og bruk denne listen helt til du ber de helt automatisk. For å komme i gang kan du bruke (Salme 119:38-46). Be disse versene som din egen bønn. Øv deg i å la Den Hellige Ånd få veilede deg i Ordet.

4. Forbønn

Bruk de neste fem minuttene til å be for andre. (Hebr 4:16) Lag deg en bønneliste eller små bønnekort for de emnene som du akkurat nå ber for. Be for ett og ett bønneemne. Arbeid litt med dem, og lytt under bønn om Ånden gir deg spesielle ord eller løfter knyttet til de ulike bønneemnene. Skriv disse ned på kortet å be disse bibelversene senere som en del av din bønn.

5. Forbønn med takk

(jfr Kol 4:2) Noen bønneemner kan være med deg i flere år. Her er det viktig at du lærer å våke i bønn med takk. Tren deg til å bli en bønnekjempe, ikke slipp disse emnene så lett, men treng deg på. Prøv å endre kroppsstilling, bøy kne eller reis deg opp å gå litt rundt. (Jfr Rom 15:30-33).

6. Takk og lovprisning

Du er halvveis i din bønnetime og du skal nå bruke noen minutter i takk og lovprisning for ulike områder. Ting som skjer i ditt eget liv, i menigheten, på jobb/skole eller i blant familie og venner. (Fil 4:6) Lytt til en sang/lovsang om du føler at det hjelper deg.

7. Tilbedelse

Fortsett med å være i tilbedelse. Sal 59:17: «Men jeg vil synge om din styrke, jeg vil juble om morgenen over din miskunnhet. For du er blitt min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød». Be og lovpris gjerne i tunger, eller sett tone til din egen bønn. Ikke bind deg fast til en monoton måte å be og lovprise på. Alt dette er bare elementer som løfter deg opp og hjelper deg til å bringe ditt hjerte fremfor Gud. Heb 13:15: «La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser hans navn».

8. Vær stille for Gud

Finn en behagelig stilling og slapp av. Be Herren om å tale til deg. Bekjenn innfor Hans åsyn at du er han disippel, med en disippeltunge som gir styrke og kraft til den som trenger det i dag. At Han må vekke ditt øre hver morgen, så du hører som disipler hører (jfr Jes 50:4). Bruk også Salme 63, inntil du finner dine egne skriftsteder.

9. Lytt

Bruk tid og mediter rundt de ting som har kommet opp under din bønnetime. Søk Åndens veiledning for hva du skal gjøre de neste 24 timene. Ta for deg Ef. 2.10 og be konkret om at du nå må få se de gjerninger som er lagt ferdig for deg akkurat nå.

10. Be Guds ord

Begynne å be det ordet du leser. La meg sette deg på sporet. Dersom du leser Salme 23 kan du be denne salmen: «Herre jeg takker deg for at du er min hyrde. Takk at jeg ikke skal mangle noe så lenge jeg lar meg lede av deg. Takk for at du leder meg til hvilens vann hvor jeg kan kjenne din fred under alle forhold. Takk for at du lar meg ligge i grønne gressganger, steder der jeg kan trives og mat for min sjel. Ja, du dekker bord for meg like for mine fienders øyne…

Prøv deg selv! Fem minutter vil gå så altfor fort.

11. Be om beskyttelse

Bønn er et mektig våpen i åndens verden. Vi må derfor ikke glemme at vi har en motstander. Peters brev sier: «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke». 1Pet 5:8

Paulus ber oss derfor om å ikle oss en åndelig utrustning. (se Ef. 6.10-18) Bruk dine fem minutter her og «kle» på den denne rustningen i bønn. «Herre jeg takker deg for at jeg ta på meg rettferdighetens brynje, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus (Rom.8.1). Jeg tar også på meg sannhetens belte… osv.

12. Takk og tilbedelse

Avslutt din bønnetime med takk og tilbedelse. Bruk dine gaver, syng og spill for Herren. Eller sett på en lovsangsplate og la deg løfte i lovsang og tilbedelse. Bli ikke overrasket om du nå har holdt på mer enn en time.