17.01.2013 | av Steinar Slotten  

bilde

Det finnes et dypere nivå!

Det er lett og stoppe opp og være fornøyd når vi har brakt våre bønneemner innfor Gud. Men bønn er så mye mer! Når Jesus underviser disiplene om bønn viser han dem at det finnes ulike nivåer på bønn. Er du klar for å lære mer om bønn?

Jesus sier: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Matt 7:7.8.

«Be, så skal dere få» sier Jesus. For en mulighet! Noen er dessverre mer opptatt av å finne noen som kan be for dem i stedet for selv å be. Jesus sier ikke; «dere som kan be fine bønner skal få», nei han sier at dem som ber skal få. Derfor sier Jakob brev: ... dere har ikke, fordi dere ikke ber. (Jak 4:2). Heldigvis har mange menigheter og troende forstått hvilken mulighet det ligger i bønnen. Vi har bønnemøter og kjenner det er godt å få lov til komme frem for Gud med våre bønneemner, i påkallelse og takk. Men Jesus sier at det finnes et dypere nivå.

«Let, og dere skal finne» eller søk, som det også står i noen oversettelser. Å søke er en aktiv handling. Om du fikk vite at det lå en stor rikdom nedgravd på din eiendom, ville du da lete etter den? Den kom jo ikke frem av seg selv, du måtte selv velge å lete. Jeg er takknemlig for at de 120 på øvre sal ikke nøyde seg med å høre om den Den Hellige Ånd, men at de bestemte seg for søke. Den som leter han finner, det er pinsedag et lysende eksempel på.

Det finnes enda et nivå i bønn som vi kan velge å ta i bruk. Jesus sier: «Bank på og det skal lukkes opp for dere!» Alle Guds løfter har fått sitt ja og amen i Kristus Jesus (2Kor 1:18-20). Daniel leste at profeten Jeremia hadde gitt Israel et veldig løfte. Han begynte å «banke på» og det satte hele himmelen i bevegelse (Dan 10). Erkeengelen Mikael åpenbarte seg for ham og fortalte at det var Satan som hadde hindret bønnesvar. Verden ligger fortsatt det onde, og vi har derfor blitt oppfordret til å kjempe, ja, banke på. For når vi banker på, ja, da skal det lukkes opp for oss – det er Jesu egne ord!

Derfor ønsker vi som menighet og utvikle vårt bønneliv. Vi vil be, men vi vil mer enn det – vi vil søke til vi finner! Vi stopper ikke der, vi vil banke på – for himmelens rike er kommet nær!