27.12.2014 | av Steinar Slotten  

bilde

Bønn er noe du ikke må gå glipp av!

Det ligger en så dyp og rik velsignelse i bønnen som du ikke må glipp av. Djevelen har lurt altfor mange til å tro at bønn er kjedelig og tungt. Sannheten er at den er den mektigste kilden til velsignelse, kraft og liv. Bønnen er som et kjærlighetsforhold, den trenger nærhet og fortrolighet for å blomstre.

Derfor er den mest grunnleggende formen for bønn fellesskap med Gud. Gode relasjoner bygges gjennom å dele tanker med hverandre og ved å lytte til hverandre. Slik er det også med bønnen, vi skal ikke bare ramse opp en masse ord for Gud og deretter å si «amen». Nei vi skal også lytte, være stille, og høre hva han har å si til oss. Når vi leser Guds ord begynner vi å lytte til hans røst. Ikke nødvendigvis som en hørbar stemme, men han taler til vårt hjerte. Vi kan også oppleve dette når vi bare er i bønn.

Det skjer noe når vi ber

Bønn forandrer oss og våre omstendigheter, det forandrer mennesker og situasjoner. Når vi ber kommer universets Gud kommer inn i vår verden med sin herlighet og kraft. Vi begynner å tenke Guds tanker, ønske det Han ønsker, elske det Han elsker. Vi vil få se det Han ser og høre det Han hører. Det var dette som skjedde med Moses når han trådte Gud nærmere; Og Herren sa: Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. 2Mos 3:7

Gud oppmuntrer oss til å be

Han har knyttet rike løfter til bønn. Guds ord sier: når mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. 2Krøn 7:14