Toppbilde

Guds løfter om faste

Wilson Mamboleo skriver i sin bok at Guds ord gir underfulle løfter knyttet til det å faste.

Den bringer med seg:

 • Vidunderlige bønnesvar (Matt 17.21, Jona 3.10, Dan. 10.5-6)
 • Din fysiske helse blir gjenopprettet og styrket (Jes 58.8)
 • Du blir ydmyk, og stoltheten blir underlagt Den Hellige Ånds kontroll (Sal 35.13, Jes 57.15)
 • Vekker ditt åndelige sinn og gjør deg mer mottagelig for evangeliet og Ordets forkynnelse. Det bringer vekkelse med seg. (2. Krøn 7.14, Jes 58.12)

Jesaja 58

Jesaja 58 har et antall løfter til dem som vil faste etter Herrens vilje. Strategien er definert i vers 6: Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk?

I versene 8-9 og 11-12 finner vi ti løfter knyttet til bønn og faste:

  a. Lys - ditt lys skal bryte frem når dagen gryr.
  b. Helse - dine sår skal snart leges og gro.
  c. Rettferdighet - din rettferd skal gå foran deg.
  d. Herlighet - Herrens herlighet vil følge etter deg.
  e. Bønnesvar - da skal Herren svare når du kaller på ham.
  f. Ledelse - Herren skal alltid lede deg.
  g. Tilfredshet - og mette deg i det tørre land.
  h. Forfrisket - du blir lik en vannrik hage.
  i. Gjenopprettelse - du skal bygge opp ... grunnmurer fra tidligere slekter.
  j. Istandsetter - Da skal de kalle deg den som ... setter veiene i stand.

*Wilson Mamboleo: "Bønn som rører ved Guds hjerte". Stiftelsen Evangeliet ut til folket - Norge 2012