24.11.2010 | av Steinar Slotten  

Toppbilde

Hvorfor feirer vi advent?

Mange ser frem til adventstiden som en koselig og stemningsfull tid. Men hvorfor feirer vi egentlig advent? Står det noe i Bibelen om advent?

Vi kan nok slå fast med en gang at advent er tradisjon som ikke er direkte omtalt i Bibelen. Ordet advent stammer fra latin hvor det heter: adventus Domini, som betyr Herrens ankomst . Det er usikkert når denne feiringen oppstod, men den kan spores tilbake til 3-400 tallet e.kr.

Advent omfatter de fire søndagene før julaften, og blir på en måte en nedtelling for vår feiring av "Herrens komme" til jord. Adventstiden har også et dobbelt budskap. For det første handler det om at Jesus, Guds enbårne sønn, ble født. Men den minner oss også om at Jesus skal komme igjen en dag for å hente alle de som tror på ham.

Skikken med å tenne ett lys for hver søndag tror man stammer fra en preken den svenske erkebiskopen Nathan Søderblom holdt i Paris på slutten av 1800-tallet. Historisk sett er det den syvarmede lysestaken som ble brukt til lysmesser i kirken. Den omtales i Bibelen for første gang i forbindelse med tempelet (2Mos 25.31). Her gir Herren selv et påbud om at det i Hans helligdom skulle stå en syvarmet lysestake, som alltid skulle være tent. Med Søderblom startet altså en ny tradisjon, der man tenner en adventsstake med 4 lys.

Om ikke dette var nok, så har jødene i dag en lysestake med 9 lys. Denne lysestaken bruker de i forbindelse med feiringen av Hanukka, en lysfest som stort sett finner sted i vår adventstid.

Det kan du lese mer om [HER]