03.06.2018  

Toppbilde

Velkommen til oss!

Vi som går her er vanlige mennesker som ønsker å være med i et kristent fellesskap. For oss er det å oppleve Guds nærhet viktig, men også dette å kunne dele med andre det som møter oss i livet.

Alle er velkommen til våre møter

Du trenger ikke å være medlem eller troende for å komme på våre vanlige møter. Søndag har vi vår hovedsamling. Her kommer alle generasjoner sammen for å feire gudstjeneste. Du er også hjertelig velkommen.

Barna

Foruten egen samling for barna under gudstjenesten samles barn mellom 7 og 12 år til Kidsclub på onsdager kl 18.00. Her er det lek, sang, hobbyaktivitet og andakt. Etter Kidsclub øver barnekoret. Barna elsker å synge å danse.

Ungdom

Fredag kl 20.00 samles de over 13 år på Connect. Først er det en samling, hvor ungdommens eget band ONEWAY spiller og synger. Etterpå er det en sosial del med konkurranser og kafe.

Alle vår samlinger er åpne for alle og vi sier bare: hjertelig velkommen til oss!