08.12.2009 | av Steinar Slotten  

Toppbilde

Hvem er dere?

Vi som går her er vanlige mennesker som ønsker å være med i et kristent fellesskap. For oss er det å oppleve Guds nærhet viktig, men også dette å kunne dele med andre det som møter oss i livet.

En pinsemenighet

Betania er en pinsemenighet og er en del av et større nettverk som heter Pinsebevegelsen. Dette er ikke bare et norsk fenomen , men en verdensomspennende vekkelsesbevegelse. Legger man sammen alle de trossamfunn, som man med rimelighet kan si preges av pinsekristendom i forkynnelse, tro og virkeform, mener kirkeforskerne at pinsevekkelsen runder 600 millioner.

Pinsebevegelsen i Norge består av mer enn 300 lokale kirker over hele landet. Hver enkelt menighet er autonom og registrert som et selvstendig kirkesamfunn hos Fylkesmannen. Det vil si at hver enkelt menighet er selvstendig og velger styre(menighets- eller eldsteråd) og bærer et selvstendig ansvar for hele sin virksomhet.

Tilsammen er det over 40 000 voksne og barn som er medlemmer i Pinsebevegelsen i Norge, og på verdensbasis er pinsebevegelsen det raskest voksende trossamfunn.