14.08.2011 | av Steinar Slotten  

bilde

Det er viktig å tilhøre et menighetsfellesskap

Søndag ble Trude og datteren Henriette ønsket velkommen i menigheten. “Det er viktig å tilhøre et menighetsfellesskap og jeg har savnet det”, sier Trude.

Trude Kvarsnes har vært frelst i mange år, og har tidligere vært svært aktiv. “Da jeg bodde i Bodø var jeg med på det meste. Jeg var aktiv i barnearbeidet, nærradioen, fengselsarbeidet og leirarbeid. Jeg var også med i Menighetskoret og jeg ledet ungdomskoret i mange år. De senere årene har jeg måtte prioritere barna mine og ikke minst det å ta vare på min egen helse” sier hun.

Etter noen år på Rognan står hun nå på flyttefot til Fauske. De siste tre årene har hun jobbet som lærer på Nordlys kristne grunnskole. “Å jobbe på Nordlys har vært mer enn en vanlig jobb for meg, det har vært en misjonstjeneste. Her har jeg følt at jeg har fått bruke de gaver Gud har gitt meg” sier Trude. “Likevel kan ikke dette erstatte behovet for et vanlig menighetsliv. Det er viktig at man selv får åndelig mat, og det har jeg fått på Betania” sier hun videre. “Jeg ønsker også å få lov til å være et sted der jeg kan få bruke min åndelige utrustning og mine gaver. Det er godt å komme i menigheten, her opplever jeg at Den Hellige Ånd er tilstede. Jeg kjenner også at det er her jeg skal være, at Gud vil noe her. Derfor har jeg forventing til hva Gud vil gjøre fremover. Jeg ønsker å ta del i det som skjer nå, ja, være en del av det” sier Trude.

Vi er takknemlig for akkurat det og ser frem til å få del i de gavene og den utrustning Herren har gitt deg Trude.