Skip to main content

30.04.2012  

bilde

Misjonsarbeidet i Afrika

PYM, Pinsebevegelsens ytremisjon, inspirerer og støtter misjonærer som arbeider i det ulike landene. Flere menigheter i Nordland og Nord-Trøndelag er engasjert i arbeidet som drives i Afrika. Vi støtter blant annet Ingebjørg Bybergs arbeid i Sør-Afrika.

bilde

Toril Rinding Skjeggestad er PYMs Regionsekretær for Afrika og initiativtaker for dette. Hun sier: "Mitt hovedanliggende når det gjelder misjonsdag i Mosjøen er det behovet jeg ser for at vi som norsk pinsebevegelse med et viktig misjonsengasjement, ikke bare skal være aktive og ha konferanser og misjonsdager i Sør-Norge, men også berøre vår nordlige landsdel med de velsignelser og utfordringer misjonsbefalingen representerer".

I 2012 hadde vi en konferanse med fokus på Afrika i Betel Mosjøen.