10.06.2017 | av Steinar Slotten  

bilde

Bibelen forteller at det finnes ulike slags tunger. Noen er gitt til menighetens oppbyggelse, mens andre er gitt til din egen oppbyggelse.

Jesus underviste sine disipler om at han ikke skulle overlate dem til seg selv, men han skulle sende en annen talsmann, Den Hellige Ånd (gresk: parákletos, tilkalt for å ta seg av en nødlidende, advokat, talsmann, trøster). Dette skjedde på pinsedag; Apg 2:1-4: «Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale». Vi ser at andre tunger var et av flere synlige tegn på at de var ble fylt av Den Hellige Ånd.

Tunger til menighetens oppbyggelse

I 1. Korinterbrevets 12. kap. underviser Paulus om menigheten, og hvordan Den hellige vil virke i den som tror til menighetens oppbyggelse (Åndens gaver v. 1-12), og at vi er lemmer på samme legeme (èn Ånd v. 13-27), og for det tredje at Gud har gitt ulike tjenestegaver til menighetens oppbyggelse (ved Ånden 28-29). Åndens gaver, som beskrives her i 1.kor 12, er ikke gitt til enkeltmennesker men til menigheten. Åndens gaver gis til det som er gagnlig, forklarer Paulus (v.7). Det betyr at disse gavene ikke styres av mennesker, men av Den Hellige Ånd. Ingen kan «eie» disse gavene, det vil si bruke dem når man selv vil, de gis hver gang Ånden ser det er gagnlig. Derfor sier Paulus: «Har vel alle nådegaver til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem?» (v.30). Alle skal ikke bringe frem tungebudskap til menigheten. Paulus understreker at tungemålsbudskap til menigheten skal tydes, eller er de ikke til nytte for de som hører på (1Kor 14:5-6).

I 1. Korinterbrevets 14. kap. underviser Paulus om at det også finnes tunger til egen oppbyggelse; «Den som taler med tunger, oppbygger seg selv. Men den som taler profetisk, oppbygger menigheten» (1 Kor 14:4). I vers 2 skriver han: «For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i Ånden». Videre står det i Rom 8:26: «Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord».

Paulus sier: «Jeg takker Gud: Jeg taler mer med tunger enn dere alle» (1 Kor 14:18), «. jeg skulle ønske at dere alle talte med tunger . (v.5), til egen oppbyggelse. Dette er et bønnespråk som skal hjelpe oss i vårt personlige bønneliv. Når du ber i tunger kobler du ut din egen forstand og lar Ånden få be igjennom deg. Ånden er gitt oss som en hjelper, talsmann og advokat, ingen kan forme slike bønner som ham. På samme måte som en advokat taler på vegne av sin klient i retten, taler Ånden på vegne av oss innfor Faderen. Dette er en fantastisk gave alle bør søke å få. Å tale i tunger er i seg selv ikke noe bevis på åndelighet. Alt er gitt oss uforskyldt av nåde.

Alle kan søke å få tunger til egen oppbyggelse

Vi fikk alle Den Hellige Ånd når vi ble gjenfødt (frelst). Det skjedde ved tro, og tro er nøkkelen til alt i Guds rike. Troen bringer nåden inn i vårt liv og det er ved troens lydighet og handling vi mottar Åndens gaver. Den Hellige Ånd vil virke i og igjennom oss, men han fører oss ikke inn noen form for transe. Det blir en usunn form for åndsliv. Nei, selv om det var de som trodde disiplene var drukne av søt vin på pinsedag var du fullt våkne. Jesus sa til sine disipler: «Bli i meg så blir jeg i dere» (Joh 15:1-5). Sagt på en annen måte, la den Ånd jeg gir dere få flyte i og igjennom deres liv. Jeg er så takknemlig for at jeg har fått Den Hellige Ånd. Jeg takker Gud for at jeg har fått tunger til egen oppbyggelse. Dette er tunger ALLE kan søke å få. Mange gudfryktige troende reiser og tar imot når presten sier: «Ta i mot velsignelsen». Det er det samme vi bør gjøre når Jesus sier: «Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!» Joh 20:22